Organisatie Dienstverlening Nieuws Werken bij ons Brochures Veelgestelde vragen

Organisatiestructuur en ondernemingsplan

De dagelijkse leiding van Woningstichting Weststellingwerf ligt in handen van de directeur-bestuurder. De uitvoerende organisatie bestaat uit een team van bijna 40 medewerkers en is verdeeld in drie hoofdafdelingen: klanten en service, bedrijfsdiensten en vastgoed beheer en ontwikkeling.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op, en adviseert, de directeur-bestuurder van Woningstichting Weststellingwerf.  In het jaarverslag legt de Raad als orgaan van een maatschappelijk ondernemende organisatie verantwoording af over de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is als volgt:

Voorzitter
Dhr. R. Bos

Vice-voorzitter
Dhr. ir. M.T. Jansen MSc MRE

Leden
Mw. E.T. Halman-van der Linden MBA
Mw. K. Ronner

Geschiedenis

De geschiedenis in vogelvlucht:

1912: Oprichting ‘Stichting tot verbetering der Volkshuisvesting in de gemeente Weststellingwerf’ door de heer Th.J. Menger, wethouder en inwoner Noordwolde
1912: Directe aanleiding zijn de slechte algemene woonomstandigheden (zelfs nog plaggenhutten!)
1912: Voorlopig bestuur wordt gevormd door oprichter Menger en de heren J. Post en J.C. Pape.
1912: Start bouw eerste 4 woningen op 5 oktober in Noordwolde. Bouwkosten f 6.080 (€ 2.759), grondkosten f 500 (€ 227). Bouwkosten per woning f 1.645 (€ 747). Huurprijs per jaar f 85 (€39).
Na 1912 Na Noordwolde worden woningen gebouwd in Wolvega, weer Noordwolde en dan in de dorpen, waaronder Munnekeburen, Steggerda en Langelille.
1919 Bouw 22 arbeiderswoningen aan de Meenthe in Noordwolde. Het Rode Dorp is een feit.
1940-1945 Geen activiteiten
1947 Eerste bouwactiviteiten starten weer
2009 Het woningbezit van Woningstichting is inmiddels uitgebreid naar 2795 woningen/appartementen, 133 garages en 54 wooneenheden in een woonzorgcentrum.
2011 800 woningen aangewezen voor verkoop
2012 100-jarig jubileum!

Ondernemingsplan 2021 – 2025

Eens in de vijf jaar stelt de woningstichting een plan op voor de komende periode. We noemen dat een ondernemingsplan. Het ‘Ondernemingsplan 2021-2025’ bestaat op dit moment uit: