Organisatie Dienstverlening Nieuws Werken bij ons Brochures en Wooninfo’s Geschiedenis Veelgestelde vragen

Organisatiestructuur en ondernemingsplan

De dagelijkse leiding van Woningstichting Weststellingwerf ligt in handen van de directeur-bestuurder. De uitvoerende organisatie bestaat uit een team van bijna 40 medewerkers en is verdeeld in drie hoofdafdelingen: klanten en service, bedrijfsdiensten en vastgoed beheer en ontwikkeling.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op, en adviseert, de directeur-bestuurder van Woningstichting Weststellingwerf.  In het jaarverslag legt de Raad als orgaan van een maatschappelijk ondernemende organisatie verantwoording af over de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is als volgt:

Voorzitter
Dhr. R. Bos

Vice-voorzitter
Dhr. ir. M.T. Jansen MSc MRE

Leden
Mw. E.T. Halman-van der Linden MBA
Mw. K. Ronner

Ondernemingsplan 2021 – 2025

Eens in de vijf jaar stelt de woningstichting een plan op voor de komende periode. We noemen dat een ondernemingsplan. Het ‘Ondernemingsplan 2021-2025’ bestaat op dit moment uit: