Onderhoud

Wij verhuren en onderhouden bijna 2700 woningen in de gemeente Weststellingwerf, verdeeld over 15 dorpen. Al deze woningen hebben groot en klein onderhoud nodig. Grote ingrijpende dingen zoals groot onderhoud en renovatie. Klein onderhoud is minder ingrijpend. Hiermee bedoelen we het dagelijks onderhoud.

Onderhoud in 2021

Iedere woning heeft onderhoud nodig. Wij verrichten dan ook elk jaar planmatig onderhoud aan onze huurwoningen. Met planmatig onderhoud bedoelen we de onderhoudswerkzaamheden die we tegelijk uitvoeren aan een groep woningen of een gebouw. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schilderen aan de buitenkant en werkzaamheden aan het dak of de gevel. Zo houden we onze woningen in een goede staat.

Onderstaand vindt u een overzicht met onze planning van het planmatig onderhoud voor 2021. Het is nog niet bekend wanneer we de werkzaamheden uit gaan voeren. Natuurlijk hoort u op tijd van ons wanneer we aan de slag gaan met uw woning.

NB: De lijst is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden of verkoop van woningen. U kunt geen rechten ontlenen aan deze lijst.

Inkomenstoets 2021

Woningcorporaties zijn verplicht om het inkomen van huurders te toetsen bij een nieuwe verhuring. 

U kunt in het volgende document lezen hoe u in aanmerking komt voor een woning:
Download Inkomenstoets 2021 (PDF).