Huur opbouw

De huurprijs van een woning wordt vastgesteld met behulp van een puntensysteem. Aan alle ruimtes en voorzieningen in een woning worden bepaalde punten toegekend. Het totaal aantal punten wordt vermenigvuldigd met een zogenaamde puntprijs en zo bepalen we de huurprijs. Van de huurprijs betalen wij onder andere rente, aflossing, reservering grootonderhoud, onderhoud, en belastingen.

Bijkomende kosten en servicekosten

U betaalt huur voor het gebruik van uw huurwoning. Daarnaast kunnen bijkomende kosten in rekening worden gebracht zoals de huur van een geiser of boiler of de premie voor de collectieve glasverzekering. Voor bepaalde woonvormen, zoals jongerenflats en aanleunwoningen, betaalt u bovendien servicekosten. Deze servicekosten kunnen bestaan uit kosten voor schoonmaak, de verlichting van algemene ruimten, het stroomverbruik van de liften en kosten voor tuinonderhoud. Servicekosten worden maandelijks in rekening gebracht door middel van een voorschot. Eén keer per jaar vindt er een afrekening plaats. Als er sprake is van bijkomende kosten bij een huurwoning, dan geven wij dit duidelijk aan.

Inkomenstoets 2021

Woningcorporaties zijn verplicht om het inkomen van huurders te toetsen bij een nieuwe verhuring. 

U kunt in het volgende document lezen hoe u in aanmerking komt voor een woning:
Download Inkomenstoets 2021 (PDF).