Reparatieverzoek Huis veranderen Klachten / overlast Onderhoud Huur opzeggen Huur betalen

Huur betalen

U woont in een huurhuis van de woningstichting. Als tegenprestatie betaalt u iedere maand huur. Wij verwachten van u dat u dit bedrag elke maand op tijd betaalt. Hoe dat maandelijkse bedrag is opgebouwd en hoe u de huur kunt voldoen leest u in huuropbouw, huurverhoging en huurbetaling. Lukt het een keer niet om de huur tijdig te voldoen, dan leest u in betalingsproblemen hoe we dat in overleg kunnen oplossen.

Huurverhoging

Ieder jaar op 1 juli wordt de huurprijs aangepast. U ontvangt hierover tijdig bericht. Het percentage van de aanpassing kan per woning verschillen, maar valt altijd binnen de wettelijke kaders. Het beleid van Woningstichting Weststellingwerf is er op gericht om de woningen zo betaalbaar mogelijk te houden. Wilt u bezwaar maken tegen de huurverhoging? Dan kunt u een bezwaar indienen bij de Huurcommissie. Bezwaren tegen huurverhoging worden niet door de klachtencommissie behandeld.