Reparatieverzoek Huis veranderen Klachten / overlast Onderhoud Huur opzeggen Huur betalen

Ik huur een huis

U huurt een woning van ons. Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Elke dag opnieuw. Zodat u goed kunt wonen (waarbij ‘goed wonen’ meer is dan het hebben van een goede woning).

Algemene huurvoorwaarden

Iedere huurder sluit een huurovereenkomst af. Daarin staan zaken als de ingangsdatum van de huur, naam huurder(s), adres huurwoning, huurprijs en de eventueel bijkomende kosten.

Rechten en plichten van huurders en verhuurder

U heeft als huurder rechten en plichten. Deze zijn terug te vinden in de Algemene Huurvoorwaarden, die bij de huurovereenkomst horen, en het Burgerlijk Wetboek.

Wijzigen van uw gegevens

Als er iets verandert in uw situatie, geeft u dit zelf door aan de Belastingdienst. Denk bijv. aan een wijziging in inkomen, bankrekeningnummer of gezinssamenstelling. Doet u dit niet, dan zullen de gevolgen daarvan in het daarop volgende ‘afrekeningsjaar’ zichtbaar worden. Dat kan soms heel vervelend zijn.

Via de website www.toeslagen.nl kunt u uw eigen gegevens bekijken en wijzigen. Hiervoor heeft u een DigiD en uw burgerservicenummer nodig. U kunt wijzigingen ook telefonisch doorgeven via de belastingtelefoon, 0800 05 43. Ook dan zal gevraagd worden naar uw burgerservicenummer.

Huurtoeslag: hoe zit dat?

Bent u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt aan huur? Dan kunt u een tegemoetkoming in de huurkosten krijgen: de huurtoeslag.

Voorwaarden huurtoeslag

 • Uw huur is lager dan € 752,33 per maand. Bent u jonger dan 23 jaar? Dan ligt de grens op € 442,46 per maand.
 • Uw inkomen is niet te hoog.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • U bent ouder dan 18 jaar.

Vragen over de huurtoeslag?

Wij zijn aangewezen als toeslagendienstverlener. Voor vragen over de huurtoeslag kunt u terecht bij onze afdeling Klanten en service, telefoonnummer 0561-613815.

Aanvragen huurtoeslag

Denkt u voor huurtoeslag in aanmerking te komen? Vraag dan een aanvraagformulier op bij de Belastingdienst, via telefoon 0800 05 43. Houdt uw burgerservicenummer bij de hand. Of u downloadt het formulier via www.toeslagen.nl.

Huurtoeslag is een recht, geen gunst!

Wijziging in uw woonsituatie?

Is er een wijziging in uw woonsituatie? Uw rechten en plichten kunnen hierdoor veranderen. Dat kan gevolgen hebben. Meld een wijziging in uw woonsituatie schriftelijk!

Samenwonen

Als u samenwoont (en niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap heeft) kunnen u en uw partner samen het medehuurderschap aanvragen. Zo’n verzoek om medehuurderschap doet u schriftelijk bij ons.  U bent dan hoofdhuurder en uw partner wordt medehuurder. U bent dan beiden aansprakelijk voor de betaling van de huur. Ook heeft u dan beiden recht op huurbescherming. Als u overlijdt, zet de medehuurder de huurovereenkomst voort.

Eisen medehuurderschap

 • De medehuurder moet bij het verzoek al meer dan één jaar op hetzelfde woonadres wonen (als hoofdadres).
 • U voert samen een duurzaam gemeenschappelijke huishouding.
 • U bent van plan te blijven samenwonen. U bent dus niet van plan om op korte termijn zelf te verhuizen met de bedoeling uw partner hoofdhuurder te laten worden.
 • U heeft genoeg inkomen om de huur te kunnen betalen.

Beëindiging samenwonen

Gaat u uit elkaar? Dan moet u schriftelijk de huur opzeggen. Ook als uw partner in de woning blijft wonen. Geef het duidelijk aan als het de bedoeling is dat uw partner daar blijft wonen. Daarmee bent u niet meer verantwoordelijk voor het betalen van de huur als u zelf de huur heeft opgezegd.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Gaat u trouwen of gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Uw partner wordt dan automatisch medehuurder.  U bent dan ook beiden verantwoordelijk voor het betalen van de huur. Laat het ons weten als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Dan is dat voor alle partijen duidelijk.

Echtscheiding

Degene die na een echtscheiding verhuist, zegt de huur van de woning op. De huur blijft doorlopen voor degene die blijft. Vermeld altijd duidelijk in de opzegbrief wie blijft wonen en wie verhuist. Doet u dit niet, dan blijft de vertrokken bewoner mee aansprakelijk voor alle plichten die in het huurcontract. En dus ook voor de betaling van de huur!

Als u er niet zelf onderling uitkomt, kan de rechter bepalen wie in de woning mag blijven wonen. Een kopie van de rechterlijke uitspraak is voldoende om het huurcontract over te zetten op de door de rechter aangewezen persoon.

Overlijden

Wat gebeurt er als uw partner overlijdt? Als u medehuurder bent, loopt de huurovereenkomst door.

Bent u geen medehuurder, maar was de woning wel uw hoofdverblijf? Dan kunt u aan de rechter vragen om u als huurder van de woonruimte aan te wijzen. Dit kunt u doen tot 6 maanden na het overlijden van de huurder. De rechter kan dit verzoek in de volgende gevallen afwijzen:

 • U kunt niet aantonen dat de woning uw hoofdverblijf is.
 • U kunt niet aantonen dat u met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding had. Dit betekent dat u niet kunt aantonen dat u daadwerkelijk in de woning woonde en de kosten van de huishouding deelde.
 • U kunt de huur alleen niet betalen.

Als er geen medehuurders zijn, eindigt de overeenkomst automatisch aan het einde van de tweede maand na het overlijden. Wel kunnen de eventuele erfgenamen de huur eerder opzeggen. Daarvoor geldt een opzegtermijn van één maand. Deze opzegging moet schriftelijk gebeuren.

Hulporganisaties

Hieronder treft u links naar websites aan van organisaties die u kunnen helpen bij het invullen van formulieren. Ook kunnen zij u adviseren over regelingen en voorzieningen.

Gemeente
Gemeente Weststellingwerf

Instanties voor schuldhulpverlening
Kredietbank Nederland

Bewonersorganisatie
De Bewonersraad

Belastingdienst Toeslagen
Belastingdienst Toeslagen