Reparatieverzoek Huis veranderen Klachten / overlast Onderhoud Huur opzeggen Huur betalen

Huur opzeggen

Bij verhuizing zegt u de huurovereenkomst schriftelijk bij ons op. Hier vindt u informatie over hoe u de huur kunt opzeggen.

Huur opzeggen

Bij verhuizing zegt u de huurovereenkomst schriftelijk op. Dit kan op de volgende twee manieren:

  • Het huuropzeggingsformulier kunt u invullen, printen en daarna ondertekend naar ons opsturen;
  • Of u haalt een huuropzeggingsformulier bij ons op aan de balie.

Opzeggen kan elke werkdag van de week. U moet bij het opzeggen van de huur wel rekening houden met een opzegtermijn van minimaal dertig dagen. Dit is de tijd tussen de ontvangstdatum van de opzegging door de woningstichting en de datum van inlevering van de sleutels. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van de opzegging. De woning wordt daarna te huur aangeboden op deze website.

Inspectie

Na opzegging van de huur ontvangt u van ons een bevestiging hiervan. Hierin staat wanneer de verhuisopzichter u bezoekt voor een eerste inspectie van de woning (vooropname). Als de verhuisopzichter tijdens deze inspectie gebreken ziet, bespreekt hij deze met u. Ook wordt hiervan een rapport opgemaakt. U kunt tot de dag van sleutelinlevering de geconstateerde gebreken verhelpen. Na het inleveren van de sleutel vindt een tweede inspectie plaats (eindinspectie). Zijn er dan nog gebreken die niet of niet voldoende hersteld zijn? En/of zijn er gebreken die na het inleveren van de sleutels toch nog opgemerkt zijn? U betaalt dan voor de kosten van herstel.

Overname

Tegelijk met de bevestiging van de huuropzegging ontvangt u een informatiesetje. Heeft u zelf zaken in of aan het huis aangebracht? Het is mogelijk om deze zaken over te dragen aan de nieuwe bewoner, als deze bekend is. Denk bijvoorbeeld aan een laminaatvloer of een berging/garage. In het informatiesetje vindt u een overnameformulier, dat beide partijen hiervoor moeten invullen en ondertekenen. Schade en/of wijzigingen in de woning die niet vakkundig zijn aangebracht, komen niet voor overname in aanmerking.

Huuropzeggingsformulier

Het huuropzeggingsformulier kunt u hier downloaden, printen en daarna invullen. Voor een goede afhandeling moet u het formulier ondertekenen en opsturen naar de Woningstichting.

Woningstichting Weststellingwerf
T.a.v. Team  Verhuur
Keiweg 14
8471 CZ  WOLVEGA

E-mailen naar info@wstweststellingwerf.nl kan ook.