Organisatie Dienstverlening Nieuws Werken bij ons Brochures en Wooninfo’s Geschiedenis Veelgestelde vragen

Buurtbeheer

Niet alleen de kwaliteit van een woning, maar ook de woonomgeving speelt een belangrijke rol als u een woning kiest. Wij willen de kwaliteit van de leefomgeving in de wijken en dorpen zo goed mogelijk waarborgen. Daarom investeren wij op verschillende manieren in leefbaarheid.

Leefomgeving Weststellingwerf

 • Sociaal Team Weststellingwerf
  In de Gemeente Weststellingwerf houden 2 gebiedsteams zich bezig met de sociale veiligheid in de gemeente. Deze gebiedsteams worden ingezet voor mensen die problemen hebben op meerdere levensvelden. Zoals bijvoorbeeld op het gebied van huurachterstand, psychische nood, verslavingsproblematiek, vervuiling, verwaarlozing en overlast. Net als wij, schakelen ook de gebiedsteams wanneer nodig de hulp in van vertegenwoordigers van Politie, GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg Friesland), VNN (Verslavingszorg Noord-Nederland), GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), de Kredietbank Nederland en zorgpartijen.
  Voor meer informatie over hulp van deze gebiedsteam kunt u mailen naar gebiedsteam@weststellingwerf.nl. Of u belt 0561-691233 (Wolvega) of 0561-691221 (Noordwolde)
 • Schoonteam
  Het schoonhouden van de wijken is een verantwoordelijkheid van het schoonteam. Wij leveren daar ieder jaar een financiële bijdrage aan.
 • Herstructurering
  Bovendien denken wij in verband met leefbaarheid goed na over welke wijken geherstructureerd moeten worden en in welke wijken eventueel huurwoningen worden verkocht. De verkoop van huurhuizen kan namelijk zorgen voor meer stabiliteit in de wijken, omdat bewoners van een koophuis gemiddeld langer in hun huis blijven wonen.
 • Inbraakpreventie
  Tenslotte levert ook inbraakpreventie een bijdrage aan een goede leefbaarheid. In alle nieuwbouwwoningen en bij Groot Onderhoud en Renovatie nemen wij inbraakwerende maatregelen.

Zorginstellingen

Wij hebben met zorginstellingen in de gemeente Weststellingwerf afspraken gemaakt voor de bewoners die bij/naast verzorgingstehuizen wonen. De afspraken gaan o.a. over zorgpakketten (incl. alarmeringsfaciliteiten).  Ook zijn we actief binnen het Platform Wonen, Welzijn en Zorg.

Samenwerking met:

Groenonderhoud

Voor de inrichting van uw tuin bestaan geen vaste regels. Gelukkig maar, anders zou het een saaie bedoening worden. Wel bent u verplicht de tuin die bij uw woning hoort te onderhouden. Onderhoud betekent gras maaien, snoeien, onkruid verwijderen enzovoort.

Wat is groenoverlast?
Wordt een tuin niet onderhouden, dan kan dat een bron van ergernis worden voor omwonenden. Bijna iedereen heeft een andere mening over hoe een tuin er uit moet zien en wat wel en niet door de beugel kan. Wat in ieder geval niet mag is dat het groen in een tuin gevaarlijke situaties oplevert. Bijvoorbeeld als het zicht belemmerd wordt voor verkeer en voetgangers, of vluchtroutes blokkeert bij calamiteiten. Zorg daarom voor het regelmatig snoeien van bomen en heggen, in de hoogte én de breedte, en vooral langs openbaar toegankelijke paden.

Overlast door vuil en ongedierte

Overlast door huisvuil is vervelend. Helemaal als er ongedierte op het vuil afkomt. Dat kan gebeuren als afval niet op tijd wordt opgeruimd, want ongedierte wordt aangetrokken door etensresten en huisvuil. Wie zijn tuin als vuilnisopslagplaats gebruikt, zijn portiek vervuilt of vuilnis over het balkon gooit overschrijdt de grenzen van het fatsoen en veroorzaakt overlast. Wilt u overlast melden of heeft u vragen? Vul dan het online contactformulier in of neem contact met ons op.