Zelf Aanbrengen van Veranderingen (ZAV) Vergunningen Aanvraagformulier ZAV

Zelf Aanbrengen van Veranderingen (ZAV)

Wensen over wonen verschillen per huurder. Wij kunnen niet aan al die verschillende wensen voldoen, maar we kunnen u wél de ruimte geven om uw woning naar eigen voorkeur en inzicht te verbeteren of aan te passen. Om de spelregels voor u en onze medewerkers duidelijk te maken werken wij met een ZAV-beleid.

Hoe werkt het?

Als u gaat huren
Als u een woning huurt, krijgt u een opnamestaat van de woning. Mankeert er iets aan uw woning? Dan staat in de opnamestaat welke afspraken daarover gelden.

Als u huurt
Wilt u iets aan uw woning veranderen? Daarvoor hebben we regels. Deze leest u hier. Wilt u hiervan graag een geprint exemplaar per post ontvangen? Laat het ons weten.

Aan de hand van deze regels kunt u zien of u voor een aanpassing toestemming nodig heeft. Ook leest u hierin of u recht heeft op een vergoeding voor een verandering die u heeft aangebracht. Als u vervolgens een aanvraag indient, krijgt u binnen vier weken een reactie van ons.

Als u vertrekt

Heeft u, met toestemming van ons, iets aan uw woning veranderd? Deze verandering nemen wij van u over als u verhuist.

Gaat u verhuizen en heeft u, zonder onze toestemming, een verandering uitgevoerd? Als we de woning daardoor zo niet weer kunnen verhuren, dan krijgt u de kans om de verandering ongedaan te maken. Dit natuurlijk binnen een redelijke termijn. Dat geldt ook als de waarde van de woning is gedaald door de verandering. Soms is overname door een volgende huurder mogelijk.

Als u de huur heeft opgezegd, inspecteren we samen de woning. Na afloop daarvan wordt een opnamestaat gemaakt die we beiden ondertekenen. Daarin staat hoe u de woning oplevert. Ook maken we daarin afspraken over wie wat doet vóór u verhuist en welke vergoeding daar eventueel voor staat.

Is toestemming van de Woningstichting nodig?

 • Er is altijd toestemming nodig voor aanpassingen aan de installaties in de woning, de constructie van de woning en de buitenkant van de woning.
 • Wilt u, voordat u iets gaat veranderen, zekerheid hebben of de aanpassing mag blijven als u vertrekt of dat u een vergoeding krijgt? Vraag dan om toestemming.
 • Voor sommige aanpassingen is ook toestemming van de gemeente nodig (bijvoorbeeld voor een garage).

Kunnen veranderingen blijven bij huuropzegging?

U mag een verandering na verhuizing laten zitten als:

 • Er geen toestemming van de Woningstichting nodig was voor de verandering
 • Het weinig kost om de verandering te herstellen.
 • De volgende huurder de verplichting van onderhoud/vervanging overneemt en zich verplicht de aanpassing te verwijderen als een volgende huurder die niet overneemt.
 • U de verandering, mét onze toestemming, en volgens de voorwaarden heeft uitgevoerd.

Alle andere veranderingen moet u verwijderen voordat u verhuist.

Krijgt u een vergoeding bij huuropzegging?

U krijgt een vergoeding voor aanpassingen die meer dan € 500 kosten, die u met toestemming van ons heeft uitgevoerd, en die zijn uitgevoerd volgens de uitvoeringseisen.

 • U krijgt geen vergoeding voor aanpassingen die minder dan € 500 kosten.
 • U krijgt geen vergoeding voor veranderingen die niet voldoen aan de uitvoeringseisen.
 • U loopt het risico geen vergoeding te krijgen als u zonder toestemming iets aanpast waarvoor wel toestemming nodig is.

Belangrijk om te weten

 • Gaat u aan de slag met aanpassingen in uw huurwoning? Lees dan altijd het volledige ZAV-beleid. Dan komt u later niet voor verrassingen te staan.
 • Huurdersvereniging De Bewonersraad heeft een positief advies uitgebracht over ons ZAV-beleid.
 • Kunt u niet met ons tot overeenstemming komen over de toepassing van ZAV? Dan kunt u de kwestie voorleggen aan onze klachtencommissie.
 • U kunt ons vragen aanpassingen te doen die uw woongenot verhogen, tegen een huurverhoging. Wij kijken dan of de verandering invloed heeft op de verhuurbaarheid en de toekomstige huurprijs. Neemt u daarvoor contact met ons op.

Zelf aangebrachte veranderingen aan huurwoning

Meer informatie over zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) leest u ook in ons bewonersinformatieboekje.

Aanvraagformulier ZAV

Heeft u een ZAV aanvraag? Vul  het formulier in en uw ZAV aanvraag wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.