Organisatie Dienstverlening Nieuws Werken bij ons Brochures en Wooninfo’s Geschiedenis Veelgestelde vragen

Bemiddeling bij overlast

U bent huurder van de woningstichting en verwacht met plezier in uw huurhuis te kunnen wonen. Dan krijgt u te maken met overlast. Wat kunt u doen?

Soorten overlast

U kunt te maken krijgen met verschillende soorten overlast die invloed hebben op de leefbaarheid in uw omgeving. Wat vaak voorkomt, is geluidsoverlast zoals harde muziek, geluid van radio of TV of een blaffende hond. Daarnaast is ook overlast: vervuiling, vernieling, een verwaarloosde tuin, stankoverlast, drugsoverlast en bedreiging en geweld.

Er is sprake van overlast als u regelmatig onvrede en hinder ondervindt, of veroorzaakt, in uw woonomgeving. Daarnaast kan ook hinderlijk zijn:

  • Huiselijke geluiden: stofzuigen, draaiende wasmachines, spelende kinderen of huilende baby’s;
  • Vallende (bloesem) blaadjes, bomen in de tuin van uw buren die zonlicht tegenhouden.

Duidelijk zijn helpt

De eerste stap die u zet als u overlast ervaart, is in gesprek gaan met de mensen die de overlast veroorzaken. Het kan best zijn dat zij niet eens beseffen dat u last van hen heeft.  Helpt praten niet, dan kunt u als huurder contact met ons opnemen. Dit kan schriftelijk, telefonisch of per e-mail. Het is daarbij handig als u aangeeft wat u zelf heeft gedaan om de overlast te beperken. Uw klacht wordt dan door ons in behandeling genomen. Wij bekijken of de klacht alleen door ons kan worden opgelost, of beter in overleg met of door andere partijen, zoals de politie of de gemeente. Wij proberen daarna concrete afspraken te maken om de overlast op te lossen. Lukt dat niet, dan is het helaas soms nodig om juridische stappen te zetten om ervoor te zorgen dat er een einde komt aan de overlast.

In geval van nood

Heeft u buiten kantooruren een storing die absoluut niet tot de volgende werkdag kan wachten? Bel dan 0561- 613815. U wordt dan doorgeschakeld naar een meldkamer.