Reparatieverzoek Huis veranderen Klachten / overlast Onderhoud Huur opzeggen Huur betalen

Betalingsproblemen

Als u de huur niet vóór de eerste van de maand heeft betaald, ontvangt u een herinnering van ons. Betaalt u dan nog niet, dan ontvangt u een aanmaning. Betaalt u dan nog niet, dan kunnen wij een incassotraject starten. Daarbij kunt u een rekening krijgen voor de incassokosten. Dit willen wij natuurlijk voorkomen.

Neem daarom zo snel mogelijk contact met ons op als u problemen heeft met het tijdig betalen van uw huur (afdeling Klanten en service, telefoon 0561–613815). Wij proberen dan samen met u een oplossing te vinden, bijvoorbeeld in de vorm van een (kosteloze) betalingsregeling.

Problemen met betalen

Heeft u afspraken gemaakt over de huurbetaling of heeft u een betalingsregeling getroffen en komt u uw afspraken niet na, dan geven wij de vordering uit handen. Dit kan betekenen dat u bezoek krijgt van een deurwaarder. In het uiterste geval schakelen wij de Kantonrechter in om het huurcontract te ontbinden. U moet dan de woning verlaten. De kosten van deze procedure komen voor uw rekening.

Instanties op het gebied van schuldhulpverlening:

  • Gemeente Weststellingwerf (werk en inkomen), telefoon: (0561) 69 12 34
  • Maatschappelijk Werk Fryslân, telefoon: (0561) 61 40 80
  • Kredietbank Nederland, telefoon: 088 – 62 62 777