Reparatieverzoek Huis veranderen Klachten / overlast Onderhoud Huur opzeggen Huur betalen

Betalingsproblemen

Als u de huur niet vóór de eerste van de maand heeft betaald, ontvangt u een herinnering van ons. Betaalt u dan nog niet, dan ontvangt u een aanmaning. Betaalt u dan nog niet, dan kunnen wij een incassotraject starten. Daarbij kunt u een rekening krijgen voor de incassokosten. Dit willen wij natuurlijk voorkomen.

Neem daarom zo snel mogelijk contact met ons op als u problemen heeft met het tijdig betalen van uw huur (afdeling Klanten en service, telefoon 0561–613815). Wij proberen dan samen met u een oplossing te vinden, bijvoorbeeld in de vorm van een (kosteloze) betalingsregeling.

Problemen met betalen

Heeft u afspraken gemaakt over de huurbetaling of heeft u een betalingsregeling getroffen en komt u uw afspraken niet na, dan geven wij de vordering uit handen. Dit kan betekenen dat u bezoek krijgt van een deurwaarder. In het uiterste geval schakelen wij de Kantonrechter in om het huurcontract te ontbinden. U moet dan de woning verlaten. De kosten van deze procedure komen voor uw rekening.

Instanties op het gebied van schuldhulpverlening:

  • Gemeente Weststellingwerf (werk en inkomen), telefoon: (0561) 69 12 34
  • Maatschappelijk Werk Fryslân, telefoon: (0561) 61 40 80
  • Kredietbank Nederland, telefoon: 088 – 62 62 777

Aanmelden nieuwe woning Pitrietstraat en Nieuwstraat (Noordwolde)

Wilt u in aanmerking komen voor een van deze prachtige woningen? Meld dit dan uiterlijk 15 februari 2023 bij ons.

Inkomenstoets

Woningcorporaties zijn verplicht om het inkomen van huurders te toetsen bij een nieuwe verhuring. 

U kunt in het volgende document lezen hoe u in aanmerking komt voor een woning:
Download Inkomenstoets