Organisatie Dienstverlening Nieuws Werken bij ons Brochures en Wooninfo’s Geschiedenis Veelgestelde vragen

Organisatie

Woningstichting Weststellingwerf is een eerlijke, transparante, toegankelijke en maatschappelijke georiënteerde, nuchtere organisatie die volkshuisvesting bedrijft op een manier die herkenbaar is vanuit haar visie en missie.

Visie en missie

Visie (wat we vinden; onze opvatting)

Mensen moeten goed kunnen wonen (waarbij “goed wonen” meer is dan het hebben van een goede woning) en woningcorporaties ontlenen hun bestaansrecht aan de opdracht in woongelegenheden te voorzien voor mensen die dat zelf niet kunnen.

Missie (waar we voor gaan; onze “drive”)

Woningstichting Weststellingwerf zet zich in om in de Gemeente Weststellingwerf goed wonen bereikbaar te maken voor iedereen, waarbij de inzet eerst en vooral gericht is op hén die door inkomen, gezondheid of maatschappelijke positie niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien.

Ambitie (het niveau van presteren dat we najagen)

Woningstichting Weststellingwerf wil in de Gemeente Weststellingwerf dé sociale volkshuisvester zijn.

Positiekeuze (waar we willen staan)

1. Woningstichting Weststellingwerf verricht haar werkzaamheden vanuit een zelfstandige en autonome positie, zolang de realisatie van de volkshuisvestelijke opgave daarmee het meest gediend is.

2. Woningstichting Weststellingwerf zoekt vanuit een samenbindende en proactieve houding nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, die een raakvlak hebben met het werkterrein van de corporatie.

Mission Statement

Mensen moeten goed kunnen wonen (waarbij “goed wonen” meer is dan het hebben van een goede woning) en woningcorporaties hebben daarbij een opdracht te vervullen. Wij zetten ons in om in de gemeente Weststellingwerf goed wonen bereikbaar maken voor iedereen, waarbij de inzet eerst en vooral gericht is op hén die door inkomen, gezondheid of maatschappelijke positie niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien.

Wij willen in de gemeente Weststellingwerf dé sociale volkshuisvester zijn. Wij verrichten onze werkzaamheden vanuit een zelfstandige en autonome positie, zolang de realisatie van de volkshuisvestelijke opgave daarmee het meest gediend is. We zoekt vanuit een samenbindende en proactieve houding nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, die een raakvlak hebben met het werkterrein van de corporatie.