Reparatieverzoek Huis veranderen Klachten / overlast Onderhoud Huur opzeggen Huur betalen

Wie betaalt wat?

Woningstichting Weststellingwerf verzorgt het groot onderhoud aan uw woning. U bent als huurder verantwoordelijk voor de kleine en dagelijkse reparaties. Weet u niet zeker of werkzaamheden onder uw eigen verantwoordelijkheid vallen, kijk dan naar het overzicht met soorten onderhoud. Twijfelt u, dan kunt u contact met ons opnemen.

Vernielingen

Reparaties en/of vervangingen die een gevolg zijn van moedwillige vernieling of verkeerd gebruik zijn voor uw rekening.

Schade die u veroorzaakt

Veroorzaakt u per ongeluk zelf schade? Als u een WA-verzekering heeft, dan betaalt de verzekering de schade.

Brand- en waterschade

Wij hebben een opstalverzekering afgesloten voor schade aan de woning, bijvoorbeeld als gevolg van brand, storm, inbraak of wateroverlast. Die verzekering dekt echter niet de schade aan uw inboedel en ook geen gevolgschade (bijvoorbeeld waterschade aan uw houten vloer). We raden u aan om zelf uw inboedel te verzekeren tegen inbraak-, brand- en waterschade.

Inbraak

Heeft u schade aan uw woning na een inbraak? Stuur ons een kopie van de aangifte bij de politie en wij herstellen de schade.

Reperatieverzoek indienen

Is er iets stuk? Of werkt iets niet goed, bijvoorbeeld een deur die klemt? Dan kunt u bij ons een verzoek om reparatie indienen.