Reparatieverzoek Huis veranderen Klachten / overlast Onderhoud Huur opzeggen Huur betalen

Soorten onderhoud

Er zijn twee soorten onderhoud: het verhuurdersonderhoud en het huurdersonderhoud. Hieronder vindt u een beschrijving van beide soorten onderhoud.

Verhuurdersonderhoud

Dit is het onderhoud dat voor onze rekening is. Het is onder te verdelen in drie soorten:

Groot onderhoud/renovatie
Hierbij worden meerdere onderhoudswerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld keukenvervanging, doucherenovatie of het aanbrengen van een CV-installatie in één keer uitgevoerd. Dit gebeurt complexmatig. Dat houdt in dat meerdere woningen van hetzelfde type in één keer worden aangepakt.

Planmatig onderhoud
Dit zijn geplande onderhoudswerkzaamheden, zoals schilderen aan de buitenkant, dakwerkzaamheden, gevelwerkzaamheden en dergelijke. Ook deze werkzaamheden worden per complex uitgevoerd. De planning van deze werkzaamheden staat voor langere tijd vast.

Niet Planmatig onderhoud
Dit is onvoorzien onderhoudswerk. Het betreft hier bijvoorbeeld reparaties van een door de gebruiker of de corporatie geconstateerd gebrek.

Huurdersonderhoud

U zorgt zelf voor het klein en dagelijks onderhoud van de woning. Hier leest u welk onderhoud voor uw rekening is.

Een groot deel van het huurdersonderhoud doen wij als service voor u:

  • Riolering: ontstoppen van putten, gootstenen, wastafels, sifons, binnen- en buitenriolering, zuigen van beerputten.
  • Gasleidingen en/of kranen: het repareren en/of vervangen van door ons aangebrachte leidingen en kranen.
  • Dakgoten/schoorstenen: het schoonhouden van dakgoten, het leveren en plaatsen van kraaienkappen, het controleren en/of vegen van de schoorstenen en ventilatiekanalen.
  • Hang- en sluitwerk in de woning: het repareren en/of vervangen van deurgrendels, deurkrukken, raamkrukjes, uitzetijzers, deurschuiven, sloten, vrij/bezetsloten, snapsloten, huisbel.
  • Waterleiding en sanitair: het repareren en/of vervangen van closetzitting(en), closetsok(ken), closetrolhouder(s), flotteur/drijver e.d., doucheslang, sifons, spiegels, planchet, stop, zeepbakje(s),
  • Kraanleertjes, alle soorten tap- en mengkranen.
  • Elektriciteit: het repareren en/of vervangen van schakelaars, stopcontacten, huisbellen, ventilatiesystemen en rookmelders (m.u.v. vervangen batterijen).

Reparatieverzoek

Is er iets stuk? Of werkt een onderdeel van uw huurwoning niet goed, bijvoorbeeld een deur die klemt? Dan kunt u bij ons een verzoek om reparatie indienen.