De Gemeente De Dorpen Wonen en leven

Wonen en leven in Weststellingwerf

Weststellingwerf is met haar afwisselende landschap een prachtige gemeente in Zuidoost-Friesland. De gemeente is centraal gelegen in Noord-Nederland en wordt doorkruist door de A32 en de spoorbaan Zwolle-Leeuwarden. Dankzij die verkeersverbindingen is de gemeente ook prima te bereiken vanuit het midden van het land. In de 26 dorpen die de gemeente rijk is zijn goede voorzieningen aanwezig die het wonen in dit landelijke gebied aantrekkelijk maken.

Omgeving

De gemeente Weststellingwerf behoort tot de Friese Wouden en ligt gedeeltelijk op de uitlopers van het Drentse zandplateau, rijk aan bos, heide en ongerepte natuurgebieden. Er kan volop gewandeld en gefietst worden in het zogenaamde coulissenlandschap: een gebied met veel kleine bosschages met prachtige doorkijkjes. Heel bepalend voor het landschap zijn ook de de stroomdalen van de Linde, de Tjonger en de Scheene in het westen van de gemeente.

Milieu

Weststellingwerf is een prachtige gemeente en dat moet vooral zo bljiven. De zorg voor een beter milieu en voor een duurzame ontwikkeling zijn niet een zaak van de gemeente alleen. Ook Woningstichting Weststellingwerf neemt waar mogelijk initiatieven die het milieu ten goede komen. Een voorbeeld is het in beeld brengen van de EnergiePrestatie van onze woningen. Op basis daarvan stellen we maatregelen voor waarmee de energieprestatie verbeterd wordt. Elke huurder krijgt bovendien een energiecertificaat waarmee een inschatting gemaakt kan worden van het energieverbruik van de woning.

Sport en vrije tijd

Weststellingwerf is een walhalla voor wandelaars, fietsers en ruiters dankzij een uitgebreid netwerk van routes die door het afwisselende landschap slingeren. De waterrijke gebieden in de omgeving met de vele kanalen en plassen én natuurlijk de aansluiting op het Friese merengebied maken van Weststellingwerf ook een populair gebied voor watersportliefhebbers. Dankzij de uitgebreide sportcentra en de vele routes in de regio kunt u uw energie op allerlei manieren kwijt: zwemmen, squashen, paardrijden, fitnessen, etc.

Welzijn en gezondheid

Weststellingwerf heeft geen eigen ziekenhuis, maar biedt wel een breed scala aan zorgvoorzieningen op het gebied van jeugdzorg, ouderenzorg, gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en maatschappelijke dienstverlening. U leest er meer over op de website van de gemeente.

Breed onderwijsaanbod

De gemeente Weststellingwerf heeft een breed aanbod aan onderwijsvoorzieningen. Er zijn zestien openbare basisscholen, acht scholen voor het bijzondere basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en twee scholen voor voortgezet onderwijs. Op de website van de gemeente vindt u nadere informatie.

Voorzieningen

Weststellingwerf is bijzonder goed bereikbaar. De A32 loopt pal langs Wolvega. In Wolvega is een NS-station aan de spoorverbinding tussen Leeuwarden en Zwolle en ook de diverse buslijnen vertrekken vanuit Wolvega. Wilt u winkelen, dan kunt u dat op uw gemak (zonder parkeergeld te moeten betalen) doen in de grotere kernen binnen de gemeente, Wolvega en Noordwolde. Maar ook in de andere dorpen zijn bijzondere (streek)winkels te vinden. Voorzieningen op het gebied van cultuur en recreatie vindt u verspreid over de gemeente: er zijn unieke musea en volop bijzondere attracties.

Veiligheid en leefbaarheid

In de gemeente Weststellingwerf wordt veel aandacht besteed aan het bevorderen van de sociale veiligheid en leefbaarheid in de dorpen, buurten en woonwijken. Wij nemen deel in het SociaalTeam Weststellingwerf, voorheen het Boleroteam, dat zich bezig houdt met de sociale veiligheid in de gemeente. Het team bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Weststellingwerf, Regiopolitie Fryslân, Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân, WoonFriesland, Woningstichting Weststellingwerf, GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg Friesland), Stichting MEE Friesland, Verslavingszorg Noord-Nederland en de Kredietbank Nederland.

Het team helpt mensen die problemen hebben op meerdere levensvelden. Bijvoorbeeld het gebied van huurachterstand, psychische nood, verslavingsproblematiek, vervuiling, verwaarlozing en mogelijke overlast. Het gaat daarbij alleen om situaties waarin de gebruikelijke instanties niet in actie kunnen of mogen komen.