Wonen in Weststellingwerf

Wilt u goed en betaalbaar wonen in een goed bereikbare gemeente met aantrekkelijke woon- en leefmilieus en een grote verscheidenheid aan natuur? Dat kan in de gemeente Weststellingwerf, die doorsneden wordt door de A32 en die qua natuur alle variaties biedt tussen petgaten met rietkragen in het westen en bossen en beken in het oosten. Wij verhuren en beheren in deze mooie woongemeente ruim 2.700 goed onderhouden en goedkope woningen.

Actueel Coronavirus

Ons kantoor is, door het coronavirus, alleen op afspraak geopend.


lees verder

Wonen in De Blesse

Dit dorp met bijna 900 inwoners is snel gegroeid in de tijd dat het aan het oude tracé van de snelweg tussen Zwolle-Leeuwarden lag.

Blessebuurt werd De Blesse

Tot 1951 wordt er in officiële zin niet gesproken over De Blesse, in dat jaar krijgt het namelijk de dorpsstatus. Daarvoor behoorde het dorpsgebied deels tot Peperga en deels tot Blesdijke. De Steenwijkerweg vormde de dorpsgrens tussen deze twee dorpen. Op oude kaarten wordt dan ook vaak de aanduiding ’Blessebuurt’ aangetroffen oftewel de ‘buurt aan de Blesse’. Met De Blesse wordt dan het zijriviertje van de Lende bedoeld dat, min of meer de provinciale grens volgend, gelopen zou hebben vanaf het Noordwoldermeer onder Noordwolde – Zuid.

Middeleeuwse handelsweg

Het ontstaan van het buurtschap De Blesse kan geheel worden toegeschreven aan de ligging aan de belangrijkste handelsweg tussen een groot deel van Nederland en het Friese Friesland. Reeds op een kaart van rond 1570 staat deze weg al opvallend ingetekend. Terugrekenende in de tijd mag hier gesproken worden van een middeleeuwse handelsweg die in de 7e – 8e eeuw na Chr. ontstaan zou zijn. Er was toen sprake van een sterke groei van de handel in de streken rond de Noordzee.

Van Stavoren liep zo’n zogenaamde ‘heirweg’ naar Groningen over Heerenveen en Joure met een aftakking via Wolvega, Steenwijk en Coevorden naar Osnabrück. Het laat zich tevens verklaren waarom er hier diverse logementen verrezen en er op een gegeven moment sprake is van een halte- en rustplaats voor de postkoets in de postroute Zwolle - Leeuwarden.

Bisschop van Utrecht en het Spaanse leger

Het waren echter niet alleen de handelslieden die gebruik van deze verbinding maakten, maar ook de troepen van de Bisschop van Utrecht die gedurende de 14e en de 15e eeuw regelmatig de Stellingwerven met een totaal ongewenst bezoek vereerden. Aan het eind van de 16e eeuw waren het de Spaanse legers die met Steenwijk als uitvalsbasis hierlangs aanvallen op Friesland uitvoerden evenals een eeuw later de troepen van de Bisschop van Münster oftewel Bommen Berend dat deden.

Kornemolen van De Blesse

Bezat vroeger vrijwel ieder dorp een korenmolen, tegenwoordig is dat een unicum te noemen. Sinds de eindjaren van de vorige eeuw beschikt De Blesse weer over een volledig ingerichte korenmolen. ‘De Mars’ werd toen op initiatief van de plaatselijke ondernemer Jan Mars, vrijwel zonder overheidssubsidie, op de oude fundamenten van een eerdere molen herbouwd.

Openbaar onderwijs in De Blesse

Dorpsschool De Blesse biedt de mogelijkheid tot het volgen van openbaar basisonderwijs. Wat het openbaar vervoer betreft zijn er busverbindingen met Steenwijk, Noordwolde en Wolvega. 

Tekst: Geert Lantinga

toon op dynamisch weststellingwerf