We presteren prima, huurders zijn tevreden over onze dienstverlening

Woningstichting Weststellingwerf presteert prima. Dat is de conclusie van onderzoek dat we hebben laten doen door een onafhankelijke commissie. Zo’n visitatie, zoals dat heet, is eens per 4 jaar verplicht voor woningcorporaties. Dit keer ging het om de periode 2018 tot en met 2021.

Tevreden met de mooie cijfers
De woningstichting krijgt van de visitatiecommissie verschillende mooie cijfers. Gemiddeld gaat het om een ‘dikke’ 7,5. We scoren vooral goed op de onderdelen betaalbaarheid, vernieuwing en verduurzaming van onze woningen. Daar hebben we de afgelopen tijd dan ook veel tijd en energie in gestopt. Ons doel is om te zorgen dat onze huurders prettig en betaalbaar kunnen wonen. Mooi om te zien is ook dat, ondanks corona, huurders de relatie en communicatie met ons goed vinden. Dat is een mooie prestatie.

Uitblinker in bescheidenheid
De visitatiecommissie stelt dat de woningstichting uitblinkt in bescheidenheid. Directeur-bestuurder Sake Lageveen vindt dat op zich mooi, maar met bescheidenheid scoren we geen punten. In de komende tijd laten we meer en beter zien waar we voor staan, wat we doen en wat we gedaan hebben. In het visitatierapport staan daarnaast aanbevelingen voor verbeteringen. Daar gaan we de komende periode mee aan de slag.