Nieuwbouw Pitrietstraat Noordwolde

Mogelijk recht op huurverlaging

Mogelijk recht op huurverlaging

De overheid heeft bepaald dat voor een aantal huurders met een laag inkomen de huur niet hoger wordt, maar lager. In dit artikel leest u wat de voorwaarden zijn en wat dit betekent.

Wanneer heeft u recht op huurverlaging?

Er zijn 2 mogelijkheden:

A. U had over 2021 al een laag inkomen

B. U heeft nu een laag inkomen

Hieronder leest u eerst alles over situatie A en daarna over situatie B. Onderaan vindt u een overzicht van punten die voor beide situaties gelden (zie ‘Goed om te weten’).

 

Situatie A: u had in 2021 een laag inkomen

U krijgt de eenmalige huurverlaging als voor u het volgende geldt:

 • u woonde op 1 maart 2023 al in uw huidige huurwoning én
 • uw huur is op dit moment hoger dan € 575,03 per maand én
 • u woont alleen en uw inkomen was in 2021 lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt) óf
 • u woont met 2 of meer personen en uw inkomen was in 2021 lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt).

Gelden deze voorwaarden voor u?
Dan krijgt u in mei bericht van ons, u hoeft niets te doen.

Moet u doorgeven hoe hoog uw inkomen is?
Nee, dat is niet nodig. De Belastingdienst heeft naar uw inkomen in 2021 gekeken. Wij horen van de Belastingdienst of u wel of geen recht heeft op huurverlaging. De Belastingdienst vertelt ons niet hoeveel u in 2021 heeft verdiend.

Wanneer en hoeveel gaat de huur omlaag?
Als uw huur omlaaggaat, gebeurt dat op 1 juli 2023. We verlagen de huur naar € 575,03 per maand. Hoeveel de huur omlaaggaat, is voor iedereen verschillend.

Moet u zelf iets doen om huurverlaging te krijgen?
Nee, u hoeft niets te doen. U krijgt in mei vanzelf bericht van ons over de huurverlaging.


Situatie B: u had in 2021 nog geen laag inkomen, maar in de afgelopen 6 maanden wel

Dan kan het zijn dat u ook recht heeft op een lagere huur. Die moet u zelf bij ons aanvragen, dat kan tot en met 30 december 2024.

U kunt huurverlaging aanvragen als het volgende geldt:

 • u woonde op 1 maart 2023 al in uw huidige huurwoning én
 • uw huur is op dit moment hoger dan € 575,03 per maand én
 • u woont alleen en uw inkomen was gedurende de laatste 6 maanden lager dan € 23.250 per jaar
  (of € 24.600 als u AOW krijgt) óf
 • u woont met 2 of meer personen en uw inkomen was gedurende de laatste 6 maanden lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt).

Wat moet u doen?
Om in aanmerking te kunnen komen voor huurverlaging , moet u de volgende gegevens aanleveren:

 • Een verklaring over uw huishouden waarin staat: het totaal aantal personen, het aantal inwonende kinderen en de leeftijden van die kinderen. U heeft die verklaring zelf ondertekend.
 • Een bewijs van inkomen over de afgelopen 6 maanden, zoals recente salarisstroken, uitkeringsspecificatie of een verklaring van de boekhouder als u zzp’er bent. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee voor uw inkomen.

U stuurt de gegevens via e-mail naar huuradministratie@wstweststellingwerf.nl of u levert de gegevens in bij de balie (Keiweg 14, Wolvega).

Wanneer krijgt u bericht?
Als u zelf huurverlaging aanvraagt, dan krijgt u daarover binnen 3 weken ná de aanvraagdatum bericht van ons (‘goedkeuring’ of ‘afwijzing’). De huurverlaging gaat op z’n laatst 2 maanden na de goedkeuring in. U krijgt geen huur terug over de periode daarvoor.

Als aanvraagdatum geldt de datum waarop u alle benodigde documenten heeft ingediend!


Goed om te weten (geldt voor beide situaties)

 • Als de huur wordt verlaagd, dan past de Belastingdienst de huurtoeslag aan.
 • De verlaagde huur is geen ‘bevroren’ huur. Dat betekent dat uw huur in de komende jaren weer verhoogd kan worden.
 • Als u verhuist, vervalt de huurverlaging. Die neemt u niet mee naar uw nieuwe woning.
 • De huur wordt per 1 juli 2023 verlaagd (situatie A) of op een datum die volgt uit uw eigen aanvraag (situatie B). Verhuist u voor 1 juli 2023, dan komt u niet in aanmerking voor deze huurverlaging.
 • Bent u het niet eens met de afwijzing van de huurverlaging? Dan kunt u contact opnemen met de Huurcommissie.