Huurdersvereniging De Bewonersraad en 5 corporaties in Friesland ondertekenen gezamenlijk een nieuwe 5-jarige samenwerkingsovereenkomst

De bestuurders van Huurdersvereniging De Bewonersraad, en de corporaties Elkien, Accolade, Wonen Noord West Friesland, Thús Wonen en Woningstichting Weststellingwerf hebben op 17 januari een nieuwe gezamenlijke 5-jarige samenwerkingsovereenkomst getekend. Genoemde partijen werken al ruim 10 jaar met elkaar samen, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.

Directeur-bestuurder Sake Lageveen ondertekende de overeenkomst namens Woningstichting Weststellingwerf: ‘Het gezegde ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ gaat hier in ultieme mate op. Het heeft even (!) geduurd, maar het is goed voor huurders en partijen dat De Bewonersraad het heeft aangedurfd om op één moment met 5 corporaties een gelijkluidende overeenkomst te sluiten met eenduidige bepalingen en voorwaarden. Klasse.’

Algemeen directeur Gert Brouwer: ‘We zijn erg blij met deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst.  Als professionele huurdersorganisatie staan we garant voor de belangenbehartiging van onze ruim 32000 leden door geheel Friesland. De relatie met de 5 corporaties is goed en wordt verder uitgebouwd. Zo betrekken de corporaties ons steeds eerder bij beleidskeuzes en dat komt het wederzijds begrip ten goede. Ondanks de goede relatie kan het ook wel eens ‘schuren’, maar in zijn algemeenheid kan ik concluderen dat de samenwerking met deze 5 corporaties, welke al méér dan 10 jaar bestaat, in veel gevallen in goede harmonie verloopt. We kijken uit naar een goede samenwerking in de komende 5 jaren’.

De samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van 5 jaar en wordt in het derde jaar geëvalueerd. Voor alle partijen is dit voor het eerst dat er een uniforme overeenkomst wordt getekend. Voorheen kwam De Bewonersraad met iedere corporatie afzonderlijk tot een overeenkomst. Naast de 5 genoemde corporaties heeft De Bewonersraad ook met WoonFriesland een meerjarige overeenkomst.