Ik heb een huis

U huurt een woning van Woningstichting Weststellingwerf. Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Elke dag opnieuw. Zodat u goed kunt wonen (waarbij 'goed wonen' meer is dan het hebben van een goede woning).

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Zelf aangebrachte veranderingen

Regels voor het Zelf Aanbrengen van Veranderingen (ZAV)

Wensen over wonen verschillen per huurder. Wij kunnen niet aan al die verschillende wensen voldoen, maar we kunnen u wél de ruimte geven om uw woning naar eigen voorkeur en inzicht te verbeteren of aan te passen. Om de spelregels voor u en onze medewerkers duidelijk te maken werken wij met een ZAV-beleid.

Hoe werkt het?

Als u gaat huren
Aan het begin van de huurperiode krijgt u een opnamestaat mee. Daarin staan de eventuele afspraken over het verhelpen van mankementen aan de woning door Woningstichting Weststellingwerf.

Als u huurt
Wilt u iets wijzigen aan uw woning? Dan is het handig om de regels voor ZAV goed door te nemen. Deze vindt u hier. U kunt ons ook laten weten dat u graag een geprint exemplaar per post wilt ontvangen.

Aan de hand van de regels kunt u bepalen of voor een aanpassing toestemming nodig is en of dat u recht heeft op een vergoeding voor een verandering die u heeft aangebracht.

Als u vervolgens een aanvraag indient, krijgt u binnen vier weken een reactie.

Als u vertrekt
Veranderingen die met onze toestemming zijn uitgevoerd worden door ons overgenomen aan het einde van uw huurperiode. Zijn veranderingen niet doorgegeven, dan wordt bekeken of deze invloed hebben op de verhuurbaarheid en de waarde van de woning. Als er een negatieve invloed vastgesteld wordt, krijgt u de gelegenheid om de verandering binnen een redelijke termijn ongedaan te maken. Soms is overname door een volgende huurder mogelijk.

Zo snel mogelijk nadat u uw huur heeft opgezegd inspecteert u uw woning samen met ons. Na afloop daarvan wordt een opnamestaat gemaakt die door beide partijen wordt ondertekend. Daarin wordt vermeld in welke staat u de woning oplevert, plus afspraken over wie welke werkzaamheden voor het eind van de huurperiode verricht en welke vergoeding daar eventueel voor staat.

Inhoud van het beleid
Hieronder beschrijven we in hoofdlijnen wat de regels zijn voor veranderingen die u zelf aangebracht heeft of gaat aanbrengen. Daarbij is het handig een onderscheid te maken naar:

 • Is wel of geen toestemming vooraf nodig?
 • Kunnen veranderingen wel of niet blijven bij huuropzegging?
 • Wordt wel of geen vergoeding verstrekt bij huuropzegging?

Is wel of geen toestemming vooraf nodig?
Er is geen toestemming nodig als u veranderingen heeft aangebracht die de verhuurder tegen geringe kosten kan herstellen. In het ZAV-beleid leest u welke aanpassingen hier onder vallen.

 • Er is altijd toestemming nodig voor aanpassingen aan de installaties in de woning, de constructie van de woning en de buitenkant van de woning.
 • Wilt u voordat u iets gaat veranderen zekerheid hebben of de aanpassing mag blijven als u vertrekt of dat u een vergoeding krijgt? Vraag dan om toestemming.
 • Voor sommige aanpassingen is ook toestemming van de gemeente nodig (bijvoorbeeld voor een garage).

Kunnen veranderingen wel of niet blijven bij huuropzegging?
Wijzigingen waarvoor geen toestemming nodig is, of die tegen geringe kosten hersteld kunnen worden, mogen blijven zitten.

 • Wijzigingen die van invloed zijn op de verhuurbaarheid kunnen alleen blijven zitten als de volgende huurder de verplichting van onderhoud/vervanging overneemt en zich verplicht de aanpassing te verwijderen als een volgende huurder die niet overneemt.
 • Wijzigingen waarvoor toestemming is verleend, en die volgens de voorwaarden zijn uitgevoerd, mogen blijven zitten.
 • Alle andere wijzigingen moeten verwijderd worden.

Wordt wel of geen vergoeding verstrekt bij huuropzegging?
Er wordt geen vergoeding verstrekt voor aanpassingen die minder dan € 500 kosten.

 • Er wordt geen vergoeding verstrekt voor wijzigingen die niet voldoen aan de uitvoeringseisen.
 • Er wordt wel een vergoeding verstrekt voor aanpassingen die meer dan € 500 kosten, waarvoor toestemming is verleend, en die zijn uitgevoerd volgende uitvoeringseisen.
 • U loopt het risico geen vergoeding te krijgen als u zonder toestemming iets aanpast waarvoor wel toestemming nodig is.

Zie ook dit stroomschema.

Wat verder belangrijk is om te weten

 • Gaat u aan de slag met aanpassingen in uw huurwoning? Lees dan altijd het volledige ZAV-beleid. Dan komt u later niet voor verrassingen te staan.
 • Huurdersvereniging De Bewonersraad heeft een positief advies uitgebracht over ons ZAV-beleid.
 • Kunt u niet met ons tot overeenstemming komen over de toepassing van ZAV? Dan kunt u de kwestie voorleggen aan onze klachtencommissie.
 • U kunt ons vragen aanpassingen te doen die het woongenot verhogen, tegen een huurverhoging. Wij beoordelen dan of het effect van de verandering invloed heeft op de verhuurbaarheid in termen van aantrekkelijkheid van de woning en de toekomstige prijs. Neemt u daarvoor contact met ons op.
Aanvraagformulier ZAV

Vul dit formulier volledig in! Bij vragen en onduidelijkheden kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Klanten en service, telefoon 0561 - 61 38 15 Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht in te voeren.

Formulier insturen