Ik heb een huis

U huurt een woning van Woningstichting Weststellingwerf. Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Elke dag opnieuw. Zodat u goed kunt wonen (waarbij 'goed wonen' meer is dan het hebben van een goede woning).

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Wie betaalt wat?

Woningstichting Weststellingwerf verzorgt het groot onderhoud aan uw woning. U bent als huurder verantwoordelijk voor de kleine en dagelijkse reparaties. Weet u niet zeker of werkzaamheden onder uw eigen verantwoordelijkheid vallen, kijk dan naar het overzicht met soorten onderhoud.Twijfelt u, dan kunt u contact met ons opnemen.

Vernielingen

Reparaties en/of vervangingen die een gevolg zijn van moedwillige vernielingen of verkeerd gebruik zijn voor eigen rekening!

Schade die u veroorzaakt

Veroorzaakt u per ongeluk zelf schade? Als u een WA-verzekering heeft, dan betaalt de verzekering de schade.

Brand- en waterschade

Woningstichting Weststellingwerf heeft een opstalverzekering afgesloten voor schade aan de woning, bijvoorbeeld als gevolg van brand, storm, inbraak of wateroverlast. Die verzekering dekt echter niet de schade aan uw inboedel en ook geen gevolgschade (bijvoorbeeld waterschade aan uw houten vloer). We raden u aan om zelf uw inboedel te verzekeren tegen inbraak-, brand- en waterschade.

Inbraak

Heeft u schade aan uw woning na een inbraak? Stuur ons een kopie van de aangifte bij de politie en wij herstellen de schade.