Ik heb een huis

U huurt een woning van Woningstichting Weststellingwerf. Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Elke dag opnieuw. Zodat u goed kunt wonen (waarbij 'goed wonen' meer is dan het hebben van een goede woning).

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Reparaties

Reparatieverzoeken kunnen op werkdagen telefonisch doorgegeven worden tussen 8.00 en 10.00 uur (tel. 0561 61 38 15). Er wordt dan met u een afspraak gemaakt over hoe en wanneer de reparatie wordt verricht.
Ook kunt u reparatieverzoeken indienen via onze website www.wstweststellingwerf.nl
U ontvangt dan binnen één werkdag een e-mail terug als ontvangstbevestiging. Hierin staat vermeld wanneer de klacht wordt opgelost en door wie.

Schade die u veroorzaakt
Veroorzaakt u per ongeluk zelf schade? Als u een WA-verzekering heeft, dan betaalt de verzekering de schade.

Brand- en waterschade
Woningstichting Weststellingwerf heeft een opstalverzekering afgesloten voor schade aan de woning, bijvoorbeeld als gevolg van brand, storm, inbraak of wateroverlast. Die verzekering dekt echter niet de schade aan uw inboedel en ook geen gevolgschade (bijvoorbeeld waterschade aan uw houten vloer). We raden u aan om zelf uw inboedel te verzekeren tegen inbraak-, brand- en waterschade.

Inbraak
Heeft u schade aan uw woning na een inbraak? Stuur ons een kopie van de aangifte bij de politie en wij herstellen de schade.

Vernielingen
Reparaties en/of vervangingen die een gevolg zijn van moedwillige vernielingen of verkeerd gebruik zijn voor eigen rekening!