Ik heb een huis

U huurt een woning van Woningstichting Weststellingwerf. Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Elke dag opnieuw. Zodat u goed kunt wonen (waarbij 'goed wonen' meer is dan het hebben van een goede woning).

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Huurtoeslag: hoe zit dat?

Bent u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt aan huur? Dan kunt u een tegemoetkoming in de huurkosten krijgen: de huurtoeslag.

Voorwaarden huurtoeslag

  • Uw huur is lager dan € 710,68 per maand.
    Bent u jonger dan 23 jaar? Dan ligt de grens op € 409,92 per maand.
  • Uw inkomen is niet te hoog.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. 
  • U bent ouder dan 18 jaar

Vragen over de huurtoeslag?

Woningstichting Weststellingwerf is aangewezen als toeslagendienstverlener. Voor vragen over de huurtoeslag kunt u terecht bij de afdeling Klanten en service, telefoon 0561 61 38 15.

Aanvragen huurtoeslag

Denkt u voor huurtoeslag in aanmerking te komen? Vraag dan een aanvraagformulier op bij de Belastingdienst, via telefoon 0800 05 43. Houdt u dan uw burgerservicenummer bij de hand. 
Of u downloadt het formulier via www.toeslagen.nl.

Wijzigen van uw gegevens

Wijzigingen (in bijvoorbeeld gezinssamenstelling, inkomen, bankrekeningnummer) dient u zelf door te geven aan de Belastingdienst. Doet u dit niet, dan zullen de gevolgen daarvan in het daarop volgende ‘afrekeningsjaar' zichtbaar worden. Dat kan soms heel vervelend zijn

Via de website www.toeslagen.nl / mijn toeslagen kunt u uw eigen gegevens bekijken en wijzigen. Hiervoor heeft u een DigiD en uw burgerservicenummer nodig. U kunt wijzigingen ook telefonisch doorgeven via de belastingtelefoon, 0800 05 43. Ook dan zal gevraagd worden naar uw burgerservicenummer.

Hulporganisaties

Onder ‘Links’ treft u links naar websites aan van organisaties die behulpzaam kunnen zijn bij het invullen van formulieren en die kunnen adviseren over allerlei regelingen en voorzieningen.

Huurtoeslag is een recht, geen gunst!