Ik heb een huis

U huurt een woning van Woningstichting Weststellingwerf. Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Elke dag opnieuw. Zodat u goed kunt wonen (waarbij 'goed wonen' meer is dan het hebben van een goede woning).

Actueel Coronavirus

Ons kantoor is wegens het coronavirus gesloten t/m 28 april 2020. 


lees verder

Huurtoeslag: hoe zit dat?

Bent u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt aan huur? Dan kunt u een tegemoetkoming in de huurkosten krijgen: de huurtoeslag.

Voorwaarden huurtoeslag

  • Uw huur is lager dan € 710,68 per maand.
    Bent u jonger dan 23 jaar? Dan ligt de grens op € 409,92 per maand.
  • Uw inkomen is niet te hoog.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. 
  • U bent ouder dan 18 jaar

Vragen over de huurtoeslag?

Woningstichting Weststellingwerf is aangewezen als toeslagendienstverlener. Voor vragen over de huurtoeslag kunt u terecht bij de afdeling Klanten en service, telefoon 0561 61 38 15.

Aanvragen huurtoeslag

Denkt u voor huurtoeslag in aanmerking te komen? Vraag dan een aanvraagformulier op bij de Belastingdienst, via telefoon 0800 05 43. Houdt u dan uw burgerservicenummer bij de hand. 
Of u downloadt het formulier via www.toeslagen.nl.

Wijzigen van uw gegevens

Wijzigingen (in bijvoorbeeld gezinssamenstelling, inkomen, bankrekeningnummer) dient u zelf door te geven aan de Belastingdienst. Doet u dit niet, dan zullen de gevolgen daarvan in het daarop volgende ‘afrekeningsjaar' zichtbaar worden. Dat kan soms heel vervelend zijn

Via de website www.toeslagen.nl / mijn toeslagen kunt u uw eigen gegevens bekijken en wijzigen. Hiervoor heeft u een DigiD en uw burgerservicenummer nodig. U kunt wijzigingen ook telefonisch doorgeven via de belastingtelefoon, 0800 05 43. Ook dan zal gevraagd worden naar uw burgerservicenummer.

Hulporganisaties

Onder ‘Links’ treft u links naar websites aan van organisaties die behulpzaam kunnen zijn bij het invullen van formulieren en die kunnen adviseren over allerlei regelingen en voorzieningen.

Huurtoeslag is een recht, geen gunst!