Wonen in Weststellingwerf

Wilt u goed en betaalbaar wonen in een goed bereikbare gemeente met aantrekkelijke woon- en leefmilieus en een grote verscheidenheid aan natuur? Dat kan in de gemeente Weststellingwerf, die doorsneden wordt door de A32 en die qua natuur alle variaties biedt tussen petgaten met rietkragen in het westen en bossen en beken in het oosten. Wij verhuren en beheren in deze mooie woongemeente ruim 2.700 goed onderhouden en goedkope woningen.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Breed onderwijsaanbod

De gemeente Weststellingwerf heeft een breed aanbod aan onderwijsvoorzieningen. Er zijn 16 openbare basisscholen, 8 scholen voor het bijzondere basisonderwijs, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 2 scholen voor voortgezet onderwijs. Op de website van de gemeente vindt u nadere informatie.