Wonen in Weststellingwerf

Wilt u goed en betaalbaar wonen in een goed bereikbare gemeente met aantrekkelijke woon- en leefmilieus en een grote verscheidenheid aan natuur? Dat kan in de gemeente Weststellingwerf, die doorsneden wordt door de A32 en die qua natuur alle variaties biedt tussen petgaten met rietkragen in het westen en bossen en beken in het oosten. Wij verhuren en beheren in deze mooie woongemeente ruim 2.700 goed onderhouden en goedkope woningen.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Milieu

Weststellingwerf is een prachtige gemeente en dat moet vooral zo bljiven. De zorg voor een beter milieu en voor een duurzame ontwikkeling zijn niet een zaak van de gemeente alleen. Ook Woningstichting Weststellingwerf neemt waar mogelijk initiatieven die het milieu ten goede komen. Een voorbeeld is het in beeld brengen van de EnergiePrestatie van onze woningen. Op basis daarvan stellen we maatregelen voor waarmee de energieprestatie verbeterd wordt. Elke huurder krijgt bovendien een energiecertificaat waarmee een inschatting gemaakt kan worden van het energieverbruik van de woning.