Wonen in Weststellingwerf

Wilt u goed en betaalbaar wonen in een goed bereikbare gemeente met aantrekkelijke woon- en leefmilieus en een grote verscheidenheid aan natuur? Dat kan in de gemeente Weststellingwerf, die doorsneden wordt door de A32 en die qua natuur alle variaties biedt tussen petgaten met rietkragen in het westen en bossen en beken in het oosten. Wij verhuren en beheren in deze mooie woongemeente ruim 2.700 goed onderhouden en goedkope woningen.

Actueel Coronavirus

Ons kantoor is, door het coronavirus, alleen op afspraak geopend.


lees verder

Wonen in Wolvega

Aan de snelweg de A32 en de spoorlijn Zwolle-Leeuwarden ligt Wolvega, de hoofdplaats van de gemeente Weststellingwerf met ruim 12.500 inwoners.

Wolvega

Evenals van veel andere dorpen wordt de naam van Wolvega voor de eerste keer genoemd in een oorkonde uit 1320, niet op de huidige wijze geschreven, maar als Wluegho. Ook Wolvega ontstond waarschijnlijk als een agrarische nederzetting. Restanten van de oude bebouwingslinten met boerderijen waren/zijn de Hisseburen (Hoofdstraat Oost), de Oppers, de Haule en de Oosterboerenstreek richting Oldeholtpade.

Hoofdplaats van Weststellingwerf

Het in het midden van Weststellingwerf gelegen dorp kreeg al vroeg een centrumfunctie en werd, ondanks dat Noordwolde in die tijd behoorlijk meer inwoners telde, tot hoofdplaats verheven. Door de bouw van een Rechthuis ter plaatse, werd dit bevestigd.

Omstreeks 1850 vormde de gesloten bebouwing aan de Bovenweg (thans Hoofdstraat-West, Van Harenstraat, Hoofdstraat-Oost) het zwaartepunt van het dorp. Aan deze weg lagen destijds ook de uitgestrekte landgoederen van de families Van Haren, Van Heloma, Sickenga en Wigeri. Ten zuiden van Wolvega aan de weg naar De Blesse is er nog het in 1839 in de Engelse landschapsstijl aangelegde  wandelpark ‘De Nieuwe Aanleg’, naar een ontwerp van de vermaarde Friese landschapsarchitect Lucas Pieter Roodbaard.

Gemeentehuis van Wolgeva

Een grote verandering in de structuur van het dorp trad op toen in 1828 vanaf het toen nog niet gebouwde oude gemeentehuis (1837) de rijksweg in noordelijke richting werd doorgetrokken. Tot die tijd volgde het doorgaande verkeer vandaar af de route via de huidige Hoofdstraat-Oost, de Lycklamaweg, Heirweg en de Weerdijk richting Heerenveen.

Treinstation in Wolvega en het Tuindorp

In 1866 werd het dorpsgebied opnieuw gesplitst en wel door de aanleg van de spoorlijn Leeuwarden – Zwolle. Wolvega kreeg al direct een stationsgebouw, type 4e klasse. Vanaf 1910 kwam de buurt tegenover het station geleidelijk aan tot stand. Aan de fraaie Spoorsingel staan o.a. 16 woningen gebouwd door de woningstichting (1913-1918), verschillende ruime, vrijstaande particuliere woningen en de oude ULO-school (thans school voor openbaar speciaal basisonderwijs, OSB De Triade) met directeurswoning (1919). De Spoorsingel ligt langs de Spoorsloot, die ontstond door zandwinning ten behoeve van de aanleg van de spoorweg. Aan de oostkant van de spoorlijn ontwikkelde zich na 1935 het zogenaamde Tuindorp.

Basis- en voortgezet onderwijs in Wolvega

Voor het volgen van zowel basis- en voortgezet onderwijs biedt Wolvega in meerdere opzichten een zeer ruim scala aan mogelijkheden. Wat het openbaar vervoer betreft zijn er legio mogelijkheden in de richting van Heerenveen, Steenwijk, Oosterwolde, Noordwolde en de Westhoek van de gemeente Weststellingwerf. 

Tekst: Geert Lantinga

toon op dynamisch weststellingwerf