Wonen in Weststellingwerf

Wilt u goed en betaalbaar wonen in een goed bereikbare gemeente met aantrekkelijke woon- en leefmilieus en een grote verscheidenheid aan natuur? Dat kan in de gemeente Weststellingwerf, die doorsneden wordt door de A32 en die qua natuur alle variaties biedt tussen petgaten met rietkragen in het westen en bossen en beken in het oosten. Wij verhuren en beheren in deze mooie woongemeente ruim 2.700 goed onderhouden en goedkope woningen.

Actueel Coronavirus

Ons kantoor is, door het coronavirus, alleen op afspraak geopend.


lees verder

Wonen in Steggerda

Steggerda, met in totaal meer dan 1.000 inwoners, ligt ongeveer een kilometer ten oosten van De Blesse.

Steggerda

Met een lengte van maar liefst ruim vier kilometer is Steggerda niet alleen het langste dorp met een vrij dichte woonbebouwing maar behoort het tevens qua inwonertal tot de grootste vier van Weststellingwerf.

Gevoeglijk mag worden aangenomen dat de eerste bewoners zich zo rond het jaar 1000 vestigden in de omgeving van de kerk aan de Kosterweg nadat ze vanaf de Lende een bewoonbare plek hadden gevonden temidden van het daar toen aanwezige uitgestrekte hoogveengebied.

Steggerdasloot

Nadat in het prille begin van de 17e eeuw de Steggerdasloot (lees: vaart) gegraven was ten behoeve van de in opkomst zijnde turfwinning in het gebied ten zuiden van het dorp verplaatste het dorp zich naar de plaats waar de doorgaande weg en de veenvaart elkaar kruisten. De nu Nederlands Hervormde kerk, bleef waar die was.

Steggerda-Vaart en Steggerda-Kerk

Zoals op meerdere achteraf gelegen plaatsen langs de provinciale grens werd na de Reformatie het Katholieke geloof in het geheim beleden. Daar waar nu gesproken wordt van de Overburen, was dat daar achter de eeuwenoude Bovenweg, ook het geval. In 1839 verrees daar de eerste Rooms-katholieke Kerk waaromheen zich een eigen buurtschap ontwikkelde. In 1920 werd aan de doorgaande weg een nieuwe kerk ingewijd.  Om de buurtschappen binnen het dorp uit elkaar te houden werd er tot ver in de 20e eeuw gesproken van Steggerda-Vaart en Steggerda-Kerk.

Natuurreservaat De Lendevallei bij Steggerda

Binnen het zeer afwisselende landschap dat Steggerda kent, valt in het bijzonder het zich langs de boorden van de Lende uitstrekkende natuurreservaat ”De Lendevallei” te noemen. Het aan natuurleven zeer rijke gebied kan op de fiets ontdekt worden via het “Lindepad”  en te voet langs het bewegwijzerde, vanaf de Hemweg bereikbare kuierpad. Direct over de provinciegrens liggen de uitgestrekte bossen van het landgoed de “Heerlijkheid De Eese” met een grote verscheidenheid aan wandel- en fietspaden.

Basisonderwijs in Steggerda

Basisonderwijs kan worden genoten aan de Openbare Basisschool Triangel en aan de Rooms-katholieke Daltonbasisschool Fredericus. Wat het openbaar vervoer betreft wordt het dorp aangedaan door een uurbusdienst, met aansluiting op de treinverbinding Leeuwarden – Zwolle. 

Tekst: Geert Lantinga

toon op dynamisch weststellingwerf