Wonen in Weststellingwerf

Wilt u goed en betaalbaar wonen in een goed bereikbare gemeente met aantrekkelijke woon- en leefmilieus en een grote verscheidenheid aan natuur? Dat kan in de gemeente Weststellingwerf, die doorsneden wordt door de A32 en die qua natuur alle variaties biedt tussen petgaten met rietkragen in het westen en bossen en beken in het oosten. Wij verhuren en beheren in deze mooie woongemeente ruim 2.700 goed onderhouden en goedkope woningen.

Actueel Coronavirus

Ons kantoor is, door het coronavirus, alleen op afspraak geopend.


lees verder

Wonen in Scherpenzeel

Een van de oudste dorpen van de Grote Veenpolder van Weststellingwerf is Scherpenzeel met zo'n 420 inwoners.

Scherpenzeel

Dit fraaie lintdorp op de grens van het natuurmonument de Rottige Meente, ligt midden in de Groote Veenpolder van Weststellingwerf. De dorpsnaam komen wij voor het eerst tegen in een document uit 1245. Scherpenzeel ontwikkelde zich ooit aan weerszijden van de bevaarbare Padsloot. Het aanliggende voetpad dat tot op de dag van vandaag gehandhaafd is gebleven, zorgde voor de ontsluiting over land.

Turfmakerij in Scherpenzeel

Evenals dat bij de buurdorpen het geval is geweest, heeft de turfmakerij een uitermate belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het dorp. Wanneer aan het begin van de 19e eeuw de vervening vanuit Noordwest Overijssel vaste voet aan wal begint te krijgen, verplaatst de woonbebouwing zich in de richting van de plaats waar die nu wordt aangetroffen langs de Grindweg. Langs de Gracht en de Scheene verrezen de sober uitgevoerde houten woningen – in de volksmond tenten genoemd -  van de arbeiders die in het veen een schamele boterham verdienden.

Binnen het dorpsgebied is er vrijwel niets meer dat nog herinnert aan de glorieuze verveningperiode. De petgaten zijn in het midden van de vorige eeuw weer dichtgemaakt en tot goede landbouwgrond gemaakt. De karakteristieke veententen verdwenen uit het landschap en werden vervangen door riantere woningen.

Hervormde kerk in Scherpenzeel

De slanke toren van de Nederlands Hervormde Kerk is van verre zichtbaar. Dichtbij gekomen vallen in de kerk de door de bekende Friese glaskunstenaar Ype Staak in 1778 gebrandschilderde ramen op.

Bekende predikanten die hier op de kansel hebben gestaan zijn Balthazar Stuyvesant, de vader van Pieter, de stichter van New York en verder de winnaar van de eerste officiële Elfstedentocht (1909), Marten Hoekstra.

Bereikbaarheid Scherpenzeel

Scherpenzeel dat goed bereikbaar is via de N 351 (Wolvega-Emmeloord), wordt aangedaan door de uurdienst van de buurtbus vanuit Wolvega en is een dorp dat door de eeuwen heen altijd een zekere welvaart gekend heeft. Ook het culturele- en verenigingsleven is hier altijd bijzonder sterk geweest.

School in de buurt

De kinderen gaan naar school in het op loopafstand gelegen buurdorp Munnekeburen, waar zowel openbaar als Christelijk basisonderwijs kan worden genoten. 

Tekst: Geert Lantinga

toon op dynamisch weststellingwerf