Wonen in Weststellingwerf

Wilt u goed en betaalbaar wonen in een goed bereikbare gemeente met aantrekkelijke woon- en leefmilieus en een grote verscheidenheid aan natuur? Dat kan in de gemeente Weststellingwerf, die doorsneden wordt door de A32 en die qua natuur alle variaties biedt tussen petgaten met rietkragen in het westen en bossen en beken in het oosten. Wij verhuren en beheren in deze mooie woongemeente ruim 2.700 goed onderhouden en goedkope woningen.

Actueel Coronavirus

Ons kantoor is, door het coronavirus, alleen op afspraak geopend.


lees verder

Wonen in Oosterstreek

Oosterstreek ligt tussen Noordwolde en Boijl in. Het dorp begon als buurtschap, maar is inmiddels uitgegroeid tot een zelfstandig dorp met 230 woningen en 553 inwoners.

Oosterstreek

Tot 1989 was Oosterstreek één van de buurtschappen die behoorde tot het moederdorp Noordwolde. In welk jaar het een eigen dorpsstatus kreeg en de inwoners vanaf dat moment niet meer òp de Oosterstreek maar ìn Oosterstreek woonden. Met zijn ruim 500 inwoners mag Oosterstreek zich tot de grotere dorpen van de gemeente rekenen.

Benaming van de streek

De verklaring van de naam van dit jonge dorp, stamt zonder meer uit de tijd dat iedere streek, hoe klein soms ook, zijn eigen naamsaanduiding kende. Namen die dan tevens ook wijd en zijd bekend waren en als zodanig veelvuldig gebruikt werden. Het ligt dan ook voor de hand dat dergelijke namen hun ontstaan te danken hebben aan opvallende, herkenbare elementen in het landschap of ten opzichte van de ligging. Dit laatste moet het geval zijn met de Oosterstreek en dan gezien vanuit Noordwolde. Opmerkelijk is dan wel dat er dan in de omgeving van Noordwolde nergens sprake is van een Wester-, Zuider- of Noorderstreek.

Verandering van het landschap rondom Oosterstreek

Evenals elders in de aanpalende grensstreek van Weststellingwerf met Drenthe en Overijssel heeft het landschap van Oosterstreek zo rond 1700 een enorme verandering ondergaan. Door de op behoorlijk grote schaal ter hand genomen turfwinning werd ook hier het hoogveen weggegraven en kwamen er na enige tijd heidevelden voor in de plaats. Wat aan de vervenerstijd nog herinnert is de sloot langs de Dwarsvaartweg. Deze werd in de tweede helft van de 17e eeuw gegraven als de Ooster-Boven-Dwarsvaart vanuit de Noordwoldervaart tot achter Boijl ten behoeve van de water- en turfafvoer uit het veengebied.

Bijzonder onderwijs in Oosterstreek

Wat Oosterstreek misschien bijzonder maakt is de aanwezigheid van de basisschool voor bijzonder onderwijs ‘Matthijsje’. Was het dorp tussen 1914 en 1965 per tram bereikbaar vanuit Steenwijk en Oosterwolde, nu is het de bus die deze taak heeft overgenomen. 

Tekst: Geert Lantinga

toon op dynamisch weststellingwerf