Wonen in Weststellingwerf

Wilt u goed en betaalbaar wonen in een goed bereikbare gemeente met aantrekkelijke woon- en leefmilieus en een grote verscheidenheid aan natuur? Dat kan in de gemeente Weststellingwerf, die doorsneden wordt door de A32 en die qua natuur alle variaties biedt tussen petgaten met rietkragen in het westen en bossen en beken in het oosten. Wij verhuren en beheren in deze mooie woongemeente ruim 2.700 goed onderhouden en goedkope woningen.

Actueel Coronavirus

Ons kantoor is, door het coronavirus, alleen op afspraak geopend.


lees verder

Wonen in Oldeholtpade

Oldeholtpade is een rustiek, langgerekt dorp met circa 1000 inwoners, dat zich tot een typisch woondorp heeft ontwikkeld.

Oldeholtpade

Oldeholtpade is één van de vier dorpen binnen de gemeente Weststellingwerf met een inwonertal van boven de 1000. Dit alles is te danken aan de in verhouding forse uitbreiding die tot nu toe heeft plaatsgevonden aan de zuidkant van het dorp en waarmee in 1965 werd begonnen.

Oldeholtpade is Holenpathe

De naam van het dorp komt, geschreven als Holenpathe, reeds voor in een oorkonde van 1204 waarin door de Bisschop van Utrecht aan de inwoners toestemming wordt verleend om een eigen kapel te stichten. Dit betekende concreet dat men voor bepaalde eenvoudige geloofbelijdenissen en erediensten niet meer behoefde af te reizen naar de St. Clemenskerk in Steenwijk. Oldeholtpade kwam daardoor als het ware op eigen benen te staan. Er was daarmee tot in zekere mate sprake van afscheiding van de moederkerk. Of deze kapel werd gebouwd op de plaats van de huidige kerk, is nog maar de vraag. Tot op heden is daar nog geen enkel aanknopingspunt voor gevonden.

Een ander opmerkelijk gegeven is dat het dorp zich aanvankelijk veel verder naar het westen heeft uitgestrekt. De dorpsgrens heeft ooit gelegen waar nu door Wolvega de oude rijksweg van Steenwijk naar Heerenveen loopt. De inkrimping bleek in de Middeleeuwen noodzakelijk  om aan de latere gemeentehoofdplaats ruimte te bieden om zich te kunnen ontwikkelen tot een volwaardig dorp.

Buurschappen Oldeholptade: de Scheenebos en Koningsbergen

Oldeholtpade kent een tweetal buurtschappen, de Scheenebos en Koningsbergen. De eerste laat zich gemakkelijk verklaren: ‘bos aan de Scheene’. Van het eens uitgestrekte bosgebied is echter weinig meer over, maar de naam is gebleven. De naam Koningsbergen is hier zeer waarschijnlijk naar toe gebracht door de Grietman van Opsterland, Augustinus Lycklama à Nijeholt die in 1700 te boek staat als halve eigenaar van “eene Zaate Lants, streckende de Schene tot de Lende”  in Oldeholtpade. Het geval wil dat binnen de kavelgrens van deze sate ooit een huis met de naam Koningsbergen heeft gestaan. Lycklama à Nijeholt was een bereisd man met een speciale liefde voor Rusland. Het gebeurde vaker dat dan bepaalde namen aan gebouwen e.d. in de eigen leefomgeving verbonden werden. Zo zal het hier gegaan zijn in de wetenschap dat Kaliningrad ooit als Köningberg te boek heeft gestaan.

Openbare basisschool Oldeholtpade

Oldeholtpade heeft de openbare basisschool ‘De Striepe’ binnen de dorpsgrens en een bushalte aan de Stellingweg van de sneldienst Wolvega – Oosterwolde. 

Tekst: Geert Lantinga

toon op dynamisch weststellingwerf