Wonen in Weststellingwerf

Wilt u goed en betaalbaar wonen in een goed bereikbare gemeente met aantrekkelijke woon- en leefmilieus en een grote verscheidenheid aan natuur? Dat kan in de gemeente Weststellingwerf, die doorsneden wordt door de A32 en die qua natuur alle variaties biedt tussen petgaten met rietkragen in het westen en bossen en beken in het oosten. Wij verhuren en beheren in deze mooie woongemeente ruim 2.700 goed onderhouden en goedkope woningen.

Actueel Coronavirus

Ons kantoor is, door het coronavirus, alleen op afspraak geopend.


lees verder

Wonen in Munnekeburen

Munnekeburen ligt ten zuidwesten van Wolvega en ten noordwesten van het natuurgebied de Rottige Meente, en heeft iets meer dan 400 inwoners.

Munnekeburen

Munnekeburen komt voor de eerste keer in geschreven vorm voor in een oorkonde van 1320. Hier is dan sprake van ‘Monckebure’. Nadien ook wel geschreven als: ‘Monnekebuer’ en ‘Monkebuer’. Dat hierbij een link moet worden gelegd richting het voormalig kloosterleven in deze streek, ligt haast voor de hand. Immers vrij vertaalt vanuit de hedendaagse naamgeving, kan vrij gemakkelijk gekomen worden tot: ‘Monnikenbuurt’ of te wel ‘Buurt van de monniken’. Wanneer men dan weet dat het St. Odulfusklooster dat ooit in Stavoren heeft gestaan, in deze streek nogal wat bezittingen heeft gehad, is de cirkel daarmee rond. Het verhaal dat hier ooit een klooster zou hebben gestaan is daarmee tevens ontzenuwd.

Eeuwenoud voetpad

Evenals bij de buurdorpen Scherpenzeel en Spanga ligt de basis van het dorp langs het eeuwenoude voetpad. Het schijnt ooit zo te zijn geweest dat er als het ware aan dit pad een aaneengesloten lint van woninkjes en boerderijtjes heeft gestaan. Pas in de 19e eeuw, als in de Groote Veenpolder de vervening echt op gang komt, worden er huizen gebouwd langs de wegen die parallel aan het voetpad lopen (Spangahoekweg en Grindweg). Tevens verrijzen er dan eenvoudige  veenarbeiderswoningen langs de Gracht en de Scheene.

Monnikeburen ligt in natuurreservaart de Rottige Meente

Een groot deel van het dorpsgebied van Munnekeburen ligt binnen de grenzen van het internationaal vermaarde natuurreservaat de Rottige Meente. Het natuurgebied maakte in het verleden deel uit van een grootschalig laagveengebied dat zich uitstrekte van Midden Friesland tot Noorwest-Overijssel. De Rottige Meente wordt aan de oostzijde begrensd door de Helomavaart, aan de noord- en westzijde door het Voetpad en aan de zuidzijde door De Lende. Gedurende de 19e eeuw is hier op grote schaal veen gebaggeld voor het maken van turf. Wat achter is gebleven is een bijzonder landschap met de tijdens de vervening ontstane uitgestrekte petgaten en zethagen als basis. Daar tussendoor baant de Scheene zich een weg, de ten behoeve van de water- en turfafvoer verbrede ooit als scheidingssloot tussen de aanliggende dorpen gegraven waterloop. Een wandeling in de Rottige Meente is een ware ontdekkingstocht. Dwalen tussen de rietvelden en voorzichtig lopen over de vlonders in het moeras levert veel verrassingen op.

Openbaar onderwijs in Munnekeburen

Openbaar onderwijs kan worden genoten aan de ‘Wethouder A. Heidaschool’ en Protestants/Christelijk basionderwijs aan de CBS ‘De Baggelaar’. Beide scholen zijn in hetzelfde gebouw gevestigd. Munnekeburen wordt ieder uur aangedaan door een buurtbus van de Buurtbusvereniging De Westhoek met aansluiting op de trein in Wolvega. 

Tekst: Geert Lantinga

toon op dynamisch weststellingwerf