Wonen in Weststellingwerf

Wilt u goed en betaalbaar wonen in een goed bereikbare gemeente met aantrekkelijke woon- en leefmilieus en een grote verscheidenheid aan natuur? Dat kan in de gemeente Weststellingwerf, die doorsneden wordt door de A32 en die qua natuur alle variaties biedt tussen petgaten met rietkragen in het westen en bossen en beken in het oosten. Wij verhuren en beheren in deze mooie woongemeente ruim 2.700 goed onderhouden en goedkope woningen.

Actueel Coronavirus

Ons kantoor is, door het coronavirus, alleen op afspraak geopend.


lees verder

Wonen in De Hoeve

De Hoeve is een dorp met ruim 400 inwoners dat eigenlijk nog niet zo lang bestaat dat eigenlijk pas in 1938 is ontstaan.

Op De Hoeve

Wanneer een inwoner van De Hoeve wordt gevraagd waar hij of zij woont, dan luidt het antwoord steevast: “Op De Hoeve” met de nadruk op “Op”. In 1938 kreeg het buurtschap van het gemeentebestuur, op aandrang van de plaatselijke bevolking, de eigen dorpsstatus toebedeeld. Daarvoor behoorde het schaars bevolkte gebied tot de dorpen Vinkega en Steggerda. De basis voor het dorp werd ooit gevormd door twee groepjes boerderijen: de Ooster- en de Westerhoeven. De eersten waren aan de oostkant van de Noordwoldervaart gelegen aan het circa 25 hectare grootte ‘Oosterhoevermeer” dat in 1849 werd drooggelegd.

UItgraving van de veenvaart

In 1642 kregen een aantal welgestelde inwoners van, wat wij nu de Randstad noemen, van het Provinciaal Bestuur van Friesland toestemming om een veenvaart te graven vanuit de Lende tot in de hoge venen achter Vinkega en Noordwolde, de hedendaagse Noordwoldervaart. De aanleg van deze vaarverbinding dwars door de heidevelden zal ongetwijfeld zijn impact hebben gehad op de toenmalige samenleving. Immers de vrije doorgang tot dan overal in het veld, werd beperkt tot een plaats, daar waar de Jokweg werd gekruist.

Om de vaart bevaarbaar te houden werden ter hoogte van de huidige IJkenweg en bij de Kontermans schutsluizen gebouwd. De aanleg van de laatstgenoemde sluis in de Lende had tot gevolg dat er een vaste oeververbinding werd gecreëerd.  Om de noordkant van de Lende te voet te bereiken was men tot dan aangewezen op ”t Wad”, een doorwaadbare plaats in de rivier, precies in het verlengde van de rechte stuk van de Kontermansweg vanuit het dorp.

Basisonderwijs in De Hoeve

De Hoeve is één van de weinige dorpen waar nog basisonderwijs wordt gegeven in een karakteristiek schoolgebouw dat in dit geval daar in 1917 tezamen met de meesterswoning gebouwd werd.

Kerk in De Hoeve

In de omgeving van de school ontwikkelde zich naderhand geleidelijk aan een soort dorpskern waaraan ongetwijfeld de daar in 1922 gestichte kerk een bijdrage heeft geleverd. Ook vestigden zich rond de brug in de Jokweg over de Noordwoldervaart een aantal middenstanders.

Het dorp waar de laatste jaren de nodige nieuwbouw is gepleegd, is prima bereikbaar vanaf de doorgaande weg Oldeholtpade – Noordwolde.

Tekst: Geert Lantinga

toon op dynamisch weststellingwerf