Wonen in Weststellingwerf

Wilt u goed en betaalbaar wonen in een goed bereikbare gemeente met aantrekkelijke woon- en leefmilieus en een grote verscheidenheid aan natuur? Dat kan in de gemeente Weststellingwerf, die doorsneden wordt door de A32 en die qua natuur alle variaties biedt tussen petgaten met rietkragen in het westen en bossen en beken in het oosten. Wij verhuren en beheren in deze mooie woongemeente ruim 2.700 goed onderhouden en goedkope woningen.

Actueel Coronavirus

Ons kantoor is, door het coronavirus, alleen op afspraak geopend.


lees verder

Wonen in Boijl

Het dorp Boijl ligt in het meest oostelijke deel van de gemeente. Het dorp met 865 inwoners ligt in een bosrijke omgeving.

Geschiedenis van Boijl

Onder de naam Boylo staat Boijl vermeld in een oorkonde uit 1320. Het is dan voor de eerste keer dat de naam opduikt in de historie. In latere officiële stukken worden namen als Boil(e), Buil en Buul aangetroffen.

Stellingwerven

In tegenstelling tot vrijwel alle andere dorpen in Weststellingwerf was Boijl in de Midddeleeuwen geen parochie van de kerk van Steenwijk maar van Ruinen, net als de meeste dorpen in het latere Ooststellingwerf. Dat is een opmerkelijk feit in de ontwikkelingsgeschiedenis van de Stellingwerven uit de tijd dat de Bisschop van Utrecht het in deze streken voor het zeggen had. Op deze wijze behoorde Boijl niet tot de parochies die door de Bisschop in de kerkelijke ban werden gedaan vanwege misdaden jegens de kerk in 1309 in Vollenhove begaan.

Klokkenstoel van Boijl

Voor zover bekend heeft de kerk van Buil nimmer een toren gekend en heeft de klok altijd geluid vanuit een bijgeplaatste klokkenstoel. Wanneer de eerste stoel daar werd opgericht vertelt de historie niet. Anders is het met de luidklok die als opschrift met zich draagt: “Ende lut bequame, Martinusklocke is mien Name. In ’t jaar ons Heeren 1399.”  Geheel volgens traditie is de klokkenstoel op veldkeien geplaatst.

Buurtschappen Boijl: Boekelte en Rijsberkampen

Binnen het uitgestrekte dorpsgebied bevinden zich een tweetal in meerdere opzichten opvallende buurtschappen: Boekelte en Rijsberkampen. In beide gevallen kan gesproken worden van een esachtige structuur die uniek is te noemen voor Weststellingwerf. Wat Boekelte betreft valt in landschappelijk opzicht niet alleen de glooiende maar zeker ook de hoge ligging ten opzichte van de omgeving op.

Verbinding tussen Drenthe en Friesland

Momenteel is het de Boijlerweg die zorgt voor de verbinding naar elders. In vroeger tijden was het de handelsweg van Drenthe naar het Friese Friesland waaraan Boijl was gelegen. De Doldersumerweg, de Kerkeweg en het klinkerweggetje over de Boekelteres naar de Bekhoftille vormden er onderdeel van. Het is moeilijk voor te stellen dat hier gedurende de Tachtigjarige Oorlog de Spaanse troepen langs zijn getrokken in hun poging om Friesland te veroveren en in het Rampjaar 1672, met hetzelfde doel. de legers van Bommen Berend, de Bisschop van Münster.

Openbaar basisonderwijs (Dalton) wordt gegeven in ‘De Oosterbrink’. Wat het openbaar vervoer betreft ligt Boijl aan de busroute Steenwijk – Noordwolde – Oosterwolde.

Tekst: Geert Lantinga

toon op dynamisch weststellingwerf