Wonen in Weststellingwerf

Wilt u goed en betaalbaar wonen in een goed bereikbare gemeente met aantrekkelijke woon- en leefmilieus en een grote verscheidenheid aan natuur? Dat kan in de gemeente Weststellingwerf, die doorsneden wordt door de A32 en die qua natuur alle variaties biedt tussen petgaten met rietkragen in het westen en bossen en beken in het oosten. Wij verhuren en beheren in deze mooie woongemeente ruim 2.700 goed onderhouden en goedkope woningen.

Actueel Coronavirus

Ons kantoor is, door het coronavirus, alleen op afspraak geopend.


lees verder

Wonen in Blesdijke

Blesdijke dankt zijn naam aan het riviertje De Blesse, dat vanuit Drenthe/Overijssel haar regenwater in de Linde loosde. Het is een oud en agrarisch dorp met een kleine 500 inwoners.

Geschiedenis Blesdijke

De naam van dit meest westelijk gelegen dorp aan de “zunnekaante” van de Lende van Weststellingwerf duikt in de geschiedenis op in 1384. Dit is de tijd dat de troepen van de Bisschop van Utrecht vanuit Vollenhove hier regelmatig plunderend en brandschattend rondtrokken wanneer de Stellingwervers in de ogen van deze landsheer weer iets misdaan hadden of de opgelegde belastingen niet wilden betalen. Het gebeurde meer dan eens dat de inwoners van Blesdijke het kind van de rekening werden wanneer de gefrustreerde bisschoppelijke troepen zich weer eens onverrichter zake terugtrokken uit het Stellingwerver land.

Middeleeuwse kerkheuvel in Blesdijke

De aanwezigheid van de zichtbare restanten van een Middeleeuwse kerkheuvel in de bossen van het Staatsbosbeheer aan de noordkant van de Markeweg laten hun licht schijnen op de plaats waar de eerste bewoners van Blesdijke zich naar alle waarschijnlijkheid hebben gesetteld. Ze moeten daar aan wal zijn gegaan, varende op de daar toen ver landinwaarts stekende zijtak van de Lende. De verslechterde leefomstandigheden als gevolg van wateroverlast maakten het noodzakelijk om de kerk op een gegeven moment te verplaatsen naar de plek waar deze nu nog staat. Hoewel deze buiten bedrijf is gesteld en dienst doet als buurthuis, heeft de kerk zijn Middeleeuwse karakter weten te behouden. Dit is vooral te zien aan de vorm van de nog bestaande wal en de gracht waardoor het kerkhof werd omgeven om de doden te beschermen tegen verkeerde invloeden van buitenaf. Vanaf hier liep eens het veelgebruikte kerkenpad over de Blesdijkerheide naar Peperga. In de beginjaren van de 17e eeuw stond Balthazar Stuyvesant, de vader van de stichter van New York, hier op de kansel.

Natuurgebied Blesdijkerheid

De Blesdijkerheide of het Friese Veld kent naast vrij jonge, in de jaren ’60 van de vorige eeuw aangelegde bossen, nog enkele heideveldrestanten en hakhoutbosjes uit vervlogen tijden. Opvallend daarbij is de plaatselijk grote geaccidenteerdheid van het terrein. Een 60 hectare groot natuurgebied is eigendom van het Staatsbosbeheer en draagt de naam “Blesdijkerheide”. Naast een grote verscheidenheid aan planten en dieren zijn wel het meest in het oog springend de enorme nesten van de rode bosmier die verspreid over het gehele gebied aangetroffen kunnen worden.

Het uitgestrekte wegdorp heeft zich ontwikkeld langs de Markeweg lopende van De Blesse naar Oldemarkt.

Tekst: Geert Lantinga

toon op dynamisch weststellingwerf