Pitrietstraat (1 t/m 27) en Nieuwstraat (56 t/m 82)

Aan de Pitrietstraat en de Nieuwstraat slopen we 28 woningen. Dit gebeurt waarschijnlijk eind 2022 of in 2023. Het is ons plan om hier 24 nieuwe woningen terug te bouwen. In beide straten komen dan drie blokken van vier woningen.

Voor huurders kan de sloop van hun woning heel ingrijpend zijn. Daarom geldt voor deze huurders, met positief  advies van De Bewonersraad Friesland, een sociaal pakket. Hierin staat waar zij recht op hebben bij sloop en nieuwbouw. Denk bijvoorbeeld aan een verhuisvergoeding en voorrang bij toewijzing van een andere huurwoning. Ook staat daarin hoe wij omgaan met veranderingen die door de huurder in het ‘oude’ huis zijn aangebracht.

Zo proberen we het proces van sloop en verhuizing zo goed mogelijk te laten verlopen voor huurders.