Organisatie Dienstverlening Nieuws Samenwerking Brochures Veelgestelde vragen

Samenwerking

Woningstichting Weststellingwerf heeft beleid geformuleerd op basis waarvan lokale initiatieven die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van straat, wijk of dorp financieel kunnen worden ondersteund. Er is jaarlijks een vast bedrag beschikbaar. Plannen moeten aan verschillende voorwaarden voldoen, waarvan de belangrijkste zijn:

  • Er moet sprake zijn van meerdere partijen die aan het initiatief een financiële bijdrage leveren;
  • De voorziening moet aantoonbaar bijdragen aan het welzijn/welbevinden van onze huurders (de mate van ondersteuning is afhankelijk van de mate waarin huurders van Woningstichting Weststellingwerf baat hebben bij de te realiseren materiële of immateriële voorziening).

Hieronder treft u de regeling aan:

Open huis 8 oktober 2022

Op 8 oktober van 10.00 - 15.00 uur houden we ‘open huis’ voor onze huurders. We laten hier graag zien wat ons werk is en hoe we dat doen. U hoort bijvoorbeeld over sloop- en nieuwbouwprojecten waar we mee bezig zijn. En er is een informatiemarkt. Daarnaast zijn er allerlei leuke activiteiten. Natuurlijk is er ook muziek en een hapje en een drankje voor iedereen. Kortom: er is van alles te zien en te doen, voor jong en oud!

Inkomenstoets

Woningcorporaties zijn verplicht om het inkomen van huurders te toetsen bij een nieuwe verhuring. 

U kunt in het volgende document lezen hoe u in aanmerking komt voor een woning:
Download Inkomenstoets