Organisatie Dienstverlening Nieuws Samenwerking Brochures Veelgestelde vragen

Samenwerking

Woningstichting Weststellingwerf heeft beleid geformuleerd op basis waarvan lokale initiatieven die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van straat, wijk of dorp financieel kunnen worden ondersteund. Er is jaarlijks een vast bedrag beschikbaar. Plannen moeten aan verschillende voorwaarden voldoen, waarvan de belangrijkste zijn:

  • Er moet sprake zijn van meerdere partijen die aan het initiatief een financiële bijdrage leveren;
  • De voorziening moet aantoonbaar bijdragen aan het welzijn/welbevinden van onze huurders (de mate van ondersteuning is afhankelijk van de mate waarin huurders van Woningstichting Weststellingwerf baat hebben bij de te realiseren materiële of immateriële voorziening).

Hieronder treft u de regeling aan:

Aanmelden nieuwe woning Pitrietstraat en Nieuwstraat (Noordwolde)

Wilt u in aanmerking komen voor een van deze prachtige woningen? Meld dit dan uiterlijk 15 februari 2023 bij ons.

Inkomenstoets

Woningcorporaties zijn verplicht om het inkomen van huurders te toetsen bij een nieuwe verhuring. 

U kunt in het volgende document lezen hoe u in aanmerking komt voor een woning:
Download Inkomenstoets