Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Samenwerking

Ondersteuning lokale leefbaarheidsinitiatieven

Woningstichting Weststellingwerf heeft beleid geformuleerd op basis waarvan lokale initiatieven die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van straat, wijk of dorp financieel kunnen worden ondersteund. Er is jaarlijks een vast bedrag beschikbaar. Plannen moeten aan verschillende voorwaarden voldoen, waarvan de belangrijkste zijn:

  • Er moet sprake zijn van meerdere partijen die aan het initiatief een financiële bijdrage leveren;
  • De voorziening moet aantoonbaar bijdragen aan het welzijn/welbevinden van onze huurders (de mate van ondersteuning is afhankelijk van de mate waarin huurders van Woningstichting Weststellingwerf baat hebben bij de te realiseren materiële of immateriële voorziening).

Hieronder treft u de regeling aan.

Ondersteuning van lokale initiatieven met een fysiek of immaterieel doel, gericht op duurzame verbetering van leefbaarheid