Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Bouw ‘Nul-op-de-meter’ huurwoningen Wolvega

We zijn in januari 2019 gestart met de bouw van 30 nieuwe huurwoningen. Het gaat om woningen in de Willem Lodewijkstraat, de Johan...
lees verder

Regeling melden vermoeden van misstand of onregelmatigheid

Woningstichting Weststellingwerf vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie zonder negatieve gevolgen van zijn melding te ondervinden. Daarom hebben wij een zogenaamde 'Regeling melden vermoeden van een misstand of onregelmatigheid' opgesteld. Klik hier om naar de tekst van deze regeling te gaan.