Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Bouw ‘Nul-op-de-meter’ huurwoningen Wolvega

We zijn in januari 2019 gestart met de bouw van 30 nieuwe huurwoningen. Het gaat om woningen in de Willem Lodewijkstraat, de Johan...
lees verder

Raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op en adviseert de directeur-bestuurder van Woningstichting Weststellingwerf. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad zijn vastgelegd in de statuten van Woningstichting Weststellingwerf. In het jaarverslag legt de Raad als orgaan van een maatschappelijk ondernemende organisatie verantwoording af over de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar.

De samenstelling van de Raad is als volgt:

Voorzitter
Mevr. mr. E.H. Elgersma

Vice-voorzitter
Dhr. ir. M.T. Jansen MSc MRE

Leden
Dhr. drs. A. Schenkel
Mw. E.T. Halman-van der Linden MBA
Dhr. R. Bos