Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Organisatiestructuur

De dagelijkse leiding van Woningstichting Weststellingwerf ligt in handen van de directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op en adviseert de directeur-bestuurder. De uitvoerende organisatie van Woningstichting Weststellingwerf bestaat uit een team van rond de 40 medewerkers en is verdeeld in drie hoofdafdelingen:

  • Klanten en service
  • Bedrijfsdiensten
  • Vastgoed beheer en ontwikkeling