Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Ondernemingsplan 2016 - 2020

Eens in de vijf jaar stelt de woningstichting een plan op voor de komende periode. We noemen dat een ondernemingsplan. Het ‘Ondernemingsplan 2016- 2020’ bestaat op dit moment uit:

Eerst verdienen, dan uitgeven
Het plan voor 2016 – 2020 heeft geen opzienbarende of hemelbestormende inhoud gekregen. Dat was op voorhand ook wat ingewikkeld, want de overheid heeft via de verhuurdersheffing de financiële mogelijkheden van corporaties aanzienlijk beperkt en daarna, via de Woningwet 2015, het werkveld van corporaties verder ingesnoerd. Er is daardoor geen ruimte voor gekke fratsen, als we dat gewild zouden hebben. We blijven bovendien het credo uit het vorige plan volgen: wat we aan geld niet binnenkrijgen, kan er ook niet uit. Dus eerst verdienen, dan uitgeven.

Consistent in beleid, maar niet alles blijft gelijk
Hoewel we daarmee de lijn uit de nu afgelopen periode doorzetten, is niet alles hetzelfde. We gaan in deze periode in totaal minder woningen verkopen dan in de periode die we hebben afgesloten. (Toen ca. 140, nu maximaal ca. 85). De ‘visvijver’ waaruit we verkopen hebben we ook iets aangepast. En meer dan tot nu toe zullen we straks bezig zijn met het herstructureren van woningen en complexen dan met het bebouwen van locaties die tot op dat moment onbebouwd waren of eerst een andere bestemming hadden. Bij herstructureren gaat het om sloop en nieuwbouw, of om ingrijpende renovatie, het betreft in ieder geval ca. 120 bestaande woningen. Daar waar we in het vorige plan nog opschreven dat we ook nieuwbouwkoopwoningen zouden gaan bouwen (wat we uiteindelijk niet gedaan hebben), schreven we nu op dat we de locaties die we daarvoor in eigendom hebben -en die te duur zijn om huurwoningen op te bouwen- zo snel mogelijk willen verkopen.

Betaalbaarheid en beschikbaarheid
Het draait de komende jaren voor wat betreft de sociale huurwoningvoorraad in Nederland om de grootheden ‘betaalbaarheid’ en ‘beschikbaarheid’. We nemen ons daarom voor om gedurende de  beleidsperiode een gematigd huurprijsbeleid te voeren. Onze volledige reguliere woningvoorraad zal een huurprijs onder de huurtoeslaggrens houden en niet meer dan 10% zal een huurprijs krijgen boven de bij de woningen passende aftoppingsgrens (die 10% bestaat nu ook al als zodanig). Er zullen voldoende woningen met een huurprijs onder de kwaliteitskortingsgrens blijven, zodat ook jongeren die bij ons huren desgewenst gebruik kunnen maken van huurtoeslag.

Financiële positie verder versterken
Ondanks het gematigde huurprijsbeleid en de lagere aantallen te verkopen woningen willen we onze financiële positie verder versterken. Een sterke financiële positie is een basisvoorwaarde om zelfstandig verder te kunnen en in onze gemeente het verschil te kunnen maken. Die wens van een sterke financiële positie maakt het noodzakelijk om onze kosten te beheersen. Dat is overigens gemakkelijker gezegd dan gedaan, want daar waar de overheid aan de ene kant zegt dat corporaties het zuiniger aan moeten doen, dwingen ze ons aan de andere kant tot het betalen van heffingen en tot inspanningen en activiteiten die meer geld kosten. Desalniettemin, wij blijven nadrukkelijk op de kleintjes letten. We egaliseren daarnaast door de jaren heen de uitgaven voor onderhoud, energiebesparende maatregelen en investeringen in herstructureringen en zorgen er tegelijkertijd voor dat onze leningenportefeuille kleiner wordt (want dan betalen we minder rente). En wat die energiebesparende maatregelen betreft: eind 2020 willen we geen woningen meer met een G- of F-label en gemiddeld heel dicht tegen een B-label aanzitten. En met een beetje mazzel poetsen we ook de E-labels nog weg.

Klantprocessen verbeteren
We blijven werken aan onze klantprocessen. Die kunnen beter. We blijven daarom de klanttevredenheid op verschillende manieren meten en in het oog houden en doen aanpassingen in onze manier van werken als uitingen van ontevredenheid gebaseerd zijn op fouten in onze processen of in ons gedrag. Zodat we qua klantwaardering niet royaal tot de betere helft van de corporaties in Nederland horen, zoals nu al het geval is, maar tot de beste 25%.

Eigenlijk zijn er dus de komende periode 3 pijlers waar we aan werken: een goede financiële positie, een goede prijs/kwaliteitsverhouding (wat krijg je en wat betaal je?) van ons bezit  en een goede kwaliteit van dienstverlening. We zouden aan het eind van de komende beleidsperiode het liefst willen kunnen zeggen dat we overal net even iets beter zijn geweest dan aan het eind van de periode die nu afloopt. Niet alleen omdat wíj het dan goed hebben gedaan, maar vooral omdat onze huurders daarvan dan de vruchten hebben geplukt.