Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Integriteitscode

Woningstichting Weststellingwerf is een maatschappelijke organisatie met een belangrijke maatschappelijke opgave. Professionaliteit, betrouwbaarheid en integriteit zijn voor ons belangrijke waarden bij de uitvoering van onze maatschappelijke taak.

Wij willen ons actief verantwoorden over de keuzes die wij maken en de resultaten die we boeken. Wij doen ons werk naar eer en geweten en in nauwe samenwerking met onze maatschappelijke omgeving. Wij vinden het daarom belangrijk dat onze klanten, belanghouders, en derden vertrouwen hebben in onze organisatie. Basis voor dit vertrouwen zijn onze Gedragscode en Integriteitscode, waarin wij benoemen wat wij als wenselijk en als niet-wenselijk gedrag beschouwen.

De Integriteitscode bevat richtlijnen en regels over wat wel en niet mag. Het is geen dichtgetimmerd en uitputtend reglement. Op onderdelen is de Integriteitscode in het Personeelbeleidsplan vertaald naar concrete instructies.

Lees verder (pdf)