Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Coronavirus

Ons kantoor is i.v.m. het coronavirus gesloten tot 6 april 2020. 


lees verder

Certificaten & Keurmerken

KWH-huurlabel
Al sinds 2000 is Woningstichting Weststellingwerf KWH-huurlabelhouder. KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) is een landelijke organisatie die de ontwikkeling van woningcorporaties naar klantgerichte organisaties bevordert. Dat wij het  KWH-huurlabel hebben, houdt in dat wij voldoen aan kwaliteitseisen voor alle woondiensten die een corporatie biedt. Deze eisen bestaan uit leveringsvoorwaarden en normen, die periodiek door KWH worden gemeten.

Regelmatige toetsing
In 2007 hebben wij ook als een van de eerste corporaties in Nederland het KWH Goed Werkgeverschap Label behaald. Bovendien zijn we VCA**-gecertificeerd. Zelf hebben we een  permanent meetsysteem opgezet waarbij alle huurders een maand nadat zij hun woning hebben betrokken worden geënquêteerd. Ook voor het klachtenonderhoud hebben we een permanent meetsysteem. Tenslotte vinden wij het structurele overleg met de Bewonersraad als vertegenwoordiger van de huurders heel belangrijk voor het peilen van de kwaliteit van onze dienstverlening.