Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met rond de 2800 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Samenvatting jaarverslag 2016

´┐╝Het jaarverslag over 2016 is nog niet officieel vastgesteld. Lees hier een samenvatting van de belangrijkste wetenswaardigheden uit het...
lees verder

Geen huurverhoging per 1 juli 2017

U zult het gemerkt hebben, u heeft geen aanzegging voor de huurverhoging ontvangen. Als die wel was verstuurd, had die voor 1 mei jongstleden bij u op de deurmat moeten vallen. Woningstichting Weststellingwerf voert, met instemming van De Bewonersraad, geen huurverhoging door per 1 juli.

Er zijn enkele redenen om geen huurverhoging door te voeren. Zoals bekend geldt vanaf 1 januari 2017 de zogenaamde huursombenadering. Wij vonden dat we ons eigen huurprijsbeleid moesten herbeoordelen in het licht van deze maatregel van de overheid. En vanwege een meevallertje hadden we het extra geld dat een huurverhoging doet binnenstromen ook niet echt nodig. Ten slotte hadden we in de prestatieafspraken met gemeente en huurdersvereniging vastgelegd een gematigd huurprijsbeleid te zullen voeren.

Dit jaar dus geen huurverhoging. Daar staat tegenover dat we wel gaan onderzoeken of de huurverhoging van 2018 en daarop volgende jaren steeds per 1 januari kan worden doorgevoerd. Wij zouden daardoor iets meer grip krijgen op de werking van de huursombenadering en bovendien valt de periode dan gelijk met die van de huurtoeslag. Praktische overwegingen dus. Of het doorgaat, is afhankelijk van wat De Bewonersraad daarvan vindt. We zullen een voorstel daartoe met argumenten en cijferonderbouwing tijdig in het najaar van 2017 aan De Bewonersraad voorleggen.

Gepubliceerd: vrijdag 16 juni 2017

Overige nieuwsberichten