Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Zelf op te richten opstallen op het erf

Voor veel van de gebouwtjes die bewoners oprichten op het erf bij hun huurwoning (berging, kas, carport, enz.) geldt tegenwoordig dat er geen vergunning meer bij de overheid (lees: gemeente) hoeft te worden gevraagd. Soms geldt dat er slechts sprake is van een meldingsplicht, soms is de oprichting volledig vergunningsvrij. Dat neemt niet weg dat u van de woningstichting wél toestemming nodig heeft om een dergelijk bouwwerk op het erf te plaatsen. Neem dus contact met ons op als u van plan bent iets op uw erf te bouwen. Dat voorkomt mogelijke extra kosten en eventuele narigheid op een later moment. 

Gepubliceerd: donderdag 20 oktober 2016