Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Woningvoorraad CO2-neutraal in 2050

Om te voldoen aan de ‘klimaatdoelstellingen van Parijs’ (nu weer in discussie omdat president Donald Trump van de VS twijfelt over het belang ervan...) wil de overheid dat alle woningen in Nederland in 2050 CO2-neutraal zijn. Dit betekent dat woningen niet meer CO2 mogen uitstoten dan ze uit de atmosfeer wegnemen. De uitstoot van CO2 is een van de belangrijkste oorzaken van de opwarming van de aarde. Gevolg hiervan is dat

het gebruik van aardgas voor verwarming en warm water flink zal moeten worden beperkt of zelfs moet worden afgeschaft. In nieuwe woongebieden gaat de discussie nu al over het wel of niet meer aanleggen van een aardgasleiding-netwerk.

De gezamenlijke woningcorporaties, verenigd in Aedes (koepel voor woningcorporaties), hebben op het voorjaarscongres van Aedes de ‘Woonagenda’ vastgesteld. De ‘Woonagenda’ geeft inzicht in de opgaven voor de lange termijn van de corporaties voor wat betreft betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de sociale huurwoningvoorraad. En bij ‘kwaliteit’ gaat het dan vooral om de energetische kwaliteit (de mate waarin een woning energie verbruikt).

In de ‘Woonagenda’ is opgeschreven dat de corporaties de doelstellingen van de overheid willen volgen (sociale huurwoningvoorraad in 2050 CO2-neutraal) en dat alle corporaties eind 2018 een plan klaar zullen hebben waarin staat hoe ze dat gaan bereiken.

Woningstichting Weststellingwerf heeft een dergelijk plan nog niet en zal de komende anderhalf jaar gebruiken om zo’n plan te maken. Tegelijkertijd zijn we tot en met eind 2020 bezig om de vorige afspraak van Aedes met de overheid na te komen: zorgen dat aan het eind van 2020 de woningvoorraad gemiddeld een B-label heeft. Daarbij gaat het vanaf nu vooral om de bestaande voorraad; nieuw te bouwen woningen die vanaf en met inbegrip van 2018 worden opgeleverd, proberen we meteen CO2-neutraal te maken.

Gepubliceerd: maandag 28 augustus 2017