Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Woningstichting behaalt hoge score KWH-label

In 2001 behaalden wij  voor het eerst het KWH-Huurlabel. Sinds die tijd worden ieder jaar een aantal verschillende onderdelen van onze dienstverlening gemeten door middel van onderzoek. Iedere twee jaar wordt bekeken of de totaalscore van alle metingen voldoende is om het label (weer) toe te kennen. De resultaten van de metingen gebruiken we om te werken aan een verdere verbetering van onze dienstverlening. Het is dan prettig dat deze inspanningen terug te zien zijn in de scores van 2009. Dit jaar behaalden we namelijk de hoogste gemiddelde score tot nu toe, een 7,7. Ten opzichte van andere corporaties in het Noorden bezetten we daarmee een mooie derde plaats.

Gepubliceerd: donderdag 1 oktober 2009