Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Wat is een controlebeurt buitenschilderwerk?

In de Wooninfo van december 2016 voegden we een overzicht van werkzaamheden in het kader van groot en planmatig onderhoud, zoals we die in 2017 van plan zijn uit te voeren. Eén van de beschreven werkzaamheden betreft ‘Controle buitenschilderwerk’. Afgelopen jaar is gebleken dat het bij veel onze huurders niet duidelijk is wat wij doen als het gaat om een controlebeurt voor het buitenschilder- werk. Daarom hier een korte toelichting.

Om het buitenschilderwerk in goede conditie te houden voeren we elke 6 jaar een volledige schilderbeurt uit. En om te voor- komen dat er onnodig houtrot of andere problemen ontstaan, voeren we tussen deze schilderbeurten in, dus in het derde jaar, een controlebeurt uit.

Tijdens deze controlebeurt maakt de schilder het verfwerk op de kozijnen, ramen en deuren schoon en controleert deze op beschadigingen. Alleen waar het dan noodzakelijk is, wordt een kozijn, raam, deur of gevelbetimmering geschilderd. Het kan dus zijn dat de schilder, buiten het schoonmaken, niets bij uw woning hoeft te doen.

De schilder zal net als bij de grote schilderbeurt tijdig bij u aankondigen wanneer welke werkzaamheden aan uw woning worden gedaan. Als bij de controle blijkt dat er toch een raam of deur open moet, maakt de schilder met u hiervoor een afspraak.

Gepubliceerd: maandag 10 april 2017