Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Voortgang projecten

2e fase herbebouwing Dr. Dreeslaan in Wolvega

De 2e fase van de herbebouwing langs de Dr. Dreeslaan in Wolvega is bijna klaar. De woningen zijn al even ‘glas- en waterdicht’, waardoor het weer minder invloed krijgt op wat er binnen nog moet gebeuren. De aannemer kan daardoor nu flink meters maken. De vorige keer meldden we nog dat de opgelopen achterstand ten opzichte van de planning niet zou worden ingelopen, maar nu lijkt het er op dat dat toch gaat lukken.

We zien dat de aannemer met zijn onderaannemers er alles aan doet om de realisatie van de bouw voor de bouwvakantie af te ronden. De woningen worden dan aan ons opgeleverd. Daarbij wordt vastgelegd welke gebreken er daarna nog moeten worden hersteld om aan de kwaliteitseisen te voldoen die we vooraf met elkaar hebben afgesproken. Als de oplevering vlak voor de bouwvakantie plaatsvindt, kan het zijn dat het verhelpen van opleveringspunten ná de bouwvakvakantie wordt gedaan. Bovendien kan het terrein pas worden ingericht nadat alle werkzaamheden aan de buitenkant van de gebouwen afgerond zijn en de aannemer bouwketen, containers, materieel en hekken heeft verwijderd. De sleutels worden pas uitgegeven als niet alleen de woningen klaar zijn, maar de gebouwen ook goed bereikbaar zijn. Sleuteluitgifte aan nieuwe huurders blijft dus in september.

Overigens zijn alle 34 woningen al toegewezen en de kandidaat- huurders hebben al de nodige keuzes gemaakt voor wat betreft tegels, keukens en sanitaire onderdelen.

Herstructurering Haulerweg 53 tot en met 79, Wolvega

Hoewel je er niet zoveel van ziet, is er wel voortgang in het herstructureringsproces van de woningen Haulerweg 53 - 79. Met de bewoners is overeenstemming bereikt over een keuze voor sloop en nieuwbouw en is een sociaal pakket afgesloten. Op basis van dat sociaal pakket, dat onder andere een tegemoetkoming in de verhuiskosten regelt, is vanaf februari het uitplaatsingsproces gaan lopen. Zoals het nu lijkt, hebben we bij lange na geen jaar nodig om iedereen een gewenste andere plek te laten krijgen. In totaal 3 huishoudens hebben aangegeven na sloop en nieuwbouw op dezelfde plek terug te willen keren.

Ondertussen hebben wij verschillende aannemers uitgedaagd een plan te bedenken voor nieuwbouw, op basis van door ons gestelde eisen over het gebruik van de woningen, de energie- prestatie en de duurzaamheid van materialen en constructies. Het moet er bovendien mooi uitzien, terwijl het beschikbare budget een bovengrens heeft. Momenteel zijn we de voorstellen van de verschillende aannemers aan het binnenhalen. Daarna worden ze beoordeeld.

Ten opzichte van de huidige bebouwing willen we de nieuwe woningen wat meer naar achteren op het terrein zetten. Omdat de woningen ook dieper worden, worden de achtertuinen kleiner. Om dat te compenseren én om een goede ‘achterlangs’ te organiseren, hebben we van Timpaan Welzijn een stuk terrein aangekocht dat achter de huidige woningen langs loopt.

Als we hebben besloten over welk plan we het meest tevreden zijn, zullen we daarover eerst in contact treden met de huidige huurders die hebben aangegeven terug te willen keren in de nieuwe woningen. Zij hebben ook de eerste keus voor wat betreft het uitzoeken van een woning. Het ligt in de bedoeling het nieuwbouwplan aan een breder publiek bekend te maken tijdens ons ‘open huis’ op 3 oktober aanstaande.

 

Gepubliceerd: maandag 15 juni 2015