Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Voortgang herstructurering

Haulerweg 13 t/m 31, Wolvega

De afgelopen periode zijn flinke vorderingen gemaakt in het project herstructurering Haulerweg 13 t/m 31 in Wolvega. De laatste huurder is vertrokken, het aanwezige asbest gesaneerd, de woningen zijn gesloopt. We zijn er uit met de aannemer voor wat betreft de aanneemsom en de omgevingsvergunning is ver- strekt. Alle seinen staan op groen. Als het weer mee zit, denkt de aannemer nog voor 1 januari 2017 het casco van de acht nieuwe woningen te hebben opgericht. Met ‘het casco’ wordt de draag- structuur van de woning bedoeld, het geheel van constructieve onderdelen. De aankleding moet er dan nog omheen, de vulling en afwerking aan de binnenzijde moet er nog in. Veel hangt dus de komende periode van het weer af.

 J.W. Frisostraat, W. Lodewijkstraat en Sickengastraat, Wolvega

In het kader van de vergunningprocedure heeft de gemeente
een zogenaamd ecologisch onderzoek laten uitvoeren. Daarbij
is komen vast te staan dat zich in het voormalige schoolgebouw beschermde diersoorten ophouden. Het gaat in ieder geval om vleermuizen en gierzwaluwen. Mogelijk verschuilt zich ook ergens een steenmarter. Regelgeving vereist dat uitermate zorgvuldig met de eventuele aanwezigheid moet worden omgesprongen, dat broed- en nestelperiodes moeten worden geëerbiedigd, dat plaatsvervangende ‘huisvesting’ moet worden gezocht en/ of gerealiseerd en dat sloop van de school in ieder geval niet voor oktober 2017 kan plaatsvinden. Ook met betrekking tot de te slopen woningen bestaat een vermoeden van de aanwezigheid van één of meer van genoemde diersoorten.

Ondertussen is de aanpassing van het bestemmingsplan, nodig om op de schoollocatie woningen te kunnen realiseren, in procedure en zijn wij bezig met de voorbereiding van het voorleggen van onze wens aan een aantal aannemers (welke woningen, wat mogen ze kosten, hoe gaan we de verschillende plannen beoordelen?). Daarnaast gaan we op korte termijn aan de slag met het in de omgeving plaatsen van nesthokjes voor vleermuizen en gierzwaluwen.

 Ds. Reitsmastraat/ Ds. Van der Tuukstraat, Noordwolde

Het overlegtraject met de bewoners hier haakt even, omdat
 we wat huiswerk moeten doen voor wat betreft de aard van de nieuw te realiseren woningen, de plaatsing op het terrein, de bereikbaarheid en de bij de nieuwe woningen passende huurprijzen. Daar zijn we bijna klaar mee. We verwachten dan ook op korte termijn onze ideeën daarover te kunnen voorleggen aan de bewoners. Overigens, omdat we ook hier de aanwezigheid van beschermde diersoorten niet kunnen uitsluiten (zie beschrijving project hierboven), gaan we ons hier op voorhand al oriënteren op plekken waar we plaatsvervangende nestgelegenheid kunnen realiseren. 

Gepubliceerd: dinsdag 27 december 2016