Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Coronavirus

Ons kantoor is wegens het coronavirus gesloten t/m 28 april 2020. 


lees verder

Voorbereiding herstructurering Haulerweg vordert

Voorbereiding herstructurering Haulerweg vordert

Eerder konden we melden dat we voor de vervangende nieuwbouw aan de Haulerweg een uitvraag hadden gedaan bij verschillende aannemers. We hebben ze geen bestek en tekeningen meegegeven, maar een soort vrije opdracht voor het maken van een plan. Wel met kaders voor wat het mag kosten en hoe bruikbaar en duurzaam het moet zijn.

De binnengekomen plannen hebben we beoordeeld en er is een principekeuze gemaakt. Een principekeuze, omdat we er nog wel met de aannemer uit moeten zien te komen. Bovendien zijn de nodige vergunningen nog worden aangevraagd en verstrekt.

Het beste plan

Het plan van Bouwbedrijf Bakker vonden we na beoordeling het meest kansrijk. Het voldeed qua gebruiksmogelijkheden nog niet helemaal aan wat we wilden, maar het kwam er wel het dichtst bij, met goede opties voor nog een klein stukje verbetering. Die verbeteringen hebben we doorgevoerd. We kiezen voor een mix van ‘gewone’ eengezinswoningen en voor woningen die bij uitstek geschikt zijn voor bewoning door senioren, zogenoemde ‘levensloopbestendige’ woningen. Dergelijke woningen hebben op de begane grond ook een slaapkamer en een badkamer. Op het moment dat zo’n woning op de verdieping ook nog meerdere slaapkamers heeft, spreken we van een ‘meergeneratiewoning’ .

Oriëntatie van de woningen; parkeervoorzieningen

Alle woningen zijn ‘straatgericht’. Dat wil zeggen dat het woongedeelte zich aan de straatzijde bevindt. Tegenwoordig zie je dat veel woningen ‘tuingericht’ worden ontwikkeld. Dat doet men omdat men de breedtemaat van de woning beperkt wil houden, dat scheelt in de kosten. Wij vinden dat tuingericht wonen alleen een optie is als die tuin voldoende kwaliteit heeft en daar hoort ondermeer een maat (oppervlakte) bij die meestal in die situaties niet aanwezig is. Van tuingericht wonen, dat haar ontstaan vindt in kostenbeperking bij de bouw, worden mensen, naar ons idee, op lange termijn niet gelukkig.

Om aan de gemeentelijke parkeernorm te voldoen en om de parkeerdruk langs de Haulerweg te verminderen, zorgen we voor een ‘eigen weg’ achter de woningen langs, waaraan door bewoners geparkeerd kan worden. Dat weggetje maakt het ook mogelijk om met fiets of scootmobiel achterom te gaan en, voor hen die de auto onder dak willen hebben, een eventueel door de huurder op eigen erf te plaatsen garage te bereiken.

Plattegronden

We besteden dit keer meer dan gemiddelde aandacht aan het goed krijgen van de plattegronden. Die plattegronden kunnen we dan in opeenvolgende plannen gebruiken. Omdat een architect dan ‘alleen nog maar’ hoeft te kijken naar de uiterlijke verschijningsvorm, kunnen we kosten besparen en daardoor de huren beter betaalbaar houden. Onderstaand zijn de plattegronden weergegeven. Met de bewoners, die aan de Haulerweg 53 t/m 79 woonden en die aangegeven hebben terug te willen keren, is overeenstemming bereikt over de indeling en afmetingen.

De eengezinswoningen krijgen op de begane grond een woonkamer met open keuken, een hal met toilet en trapopgang en een aangebouwde berging/bijkeuken. Op de verdieping bevinden zich drie slaapkamers en een badkamer. 

De ‘levensloopbestendige’ woningen hebben op de begane grond dezelfde ruimtes als een eengezinswoning, maar daarnaast ook nog een slaapkamer en een badkamer. In de maatvoering van de verschillende ruimtes is rekening gehouden met draaicirkels voor rolstoelen. Op de eerste verdieping bevindt zich een niet ingedeelde ruimte.

Verhuur

Drie van de 10 woningen die verschijnen op de plek waar nu nog de woningen Haulerweg 53 t/m 79 staan, zijn dus toegezegd aan eerdere bewoners. Nog 7 woningen zijn te vergeven. Op 3 oktober, tijdens het open huis, werden de plannen verder gepresenteerd en toegelicht en kon uw eventuele belangstelling worden geregistreerd.

Ideeën en opvattingen van (toekomstige) huurders

Overigens, ook als u geen directe belangstelling heeft, zijn wij wel benieuwd wat u van de gebruiksmogelijkheden van de getoonde plattegronden vindt. We bouwen immers voor onze huurders, niet ter ere en meerdere glorie van ons zelf. In dat kader zijn wij sowieso nog zoekende naar een manier om de opvattingen van huurders over wat belangrijk is in of aan een woning nauwkeurig in kaart te brengen. Wellicht kan dat via een interactieve faciliteit op onze website. We komen daar op een later moment op terug.

Gepubliceerd: dinsdag 6 oktober 2015